Uniwersytet Warszawski - strona 217

Typ idealny M Webera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2072

Typ idealny M. Webera Weber twierdził, że przedmiotem badań socjologii są działanie społeczne. Nie są nimi zach. przypadkowe i odruchowe, a jedynie działania sensownie zorientowane na zachowanie się innych osób. Stanowią one podstawy życia społ...

Organizacja kontroli skarbowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kontrola skarbowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Organizacja kontroli skarbowej: W strukturze kontroli skarbowej możemy wyróżnić 3 grupy: 1) organy KS (kontroli skarbowej) 2) jednostki organizacyjne KS 3) osoby wykonujące czynności kontrolne KS mieści się ściśle w adm. rządowej i nie ma nic wspólnego z jednostkami samorządu terytorialnego ani ...

Konflikt- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 672

Konflikt Konflikt Materia y do zaj „Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008 czynniki wywo uj ce konflikt czynniki wywo uj ce konflikt 1) czynniki osobowo ciowe 1) czynniki osobowo ciowe ró ne systemy warto ci ró ne syste...

Motywacja i motywowanie pracowników- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 406

Motywacja Motywacja Materia y do zaj „Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008 definicja definicja Motywacja – proces psychicznej regulacji, od którego Motywacja – proces psychicznej regulacji, od którego zale y kierunek l...

Zmiana- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 567

Zmiana Zmiana Materia y do zaj „Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008 proces zmian proces zmian Odmro enie – z amanie dotychczasowych metod wzorów Odmro enie – z amanie dotychczasowych metod ii wzorów zachowa zademonstr...

Komunikacja interpersonalna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zachowanie organizacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1078

Komunikacja Komunikacja interpersonalna interpersonalna Materia y do zaj „Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2009 Jak ludzie si porozumiewaj ? Jak ludzie si porozumiewaj ? Akt komunikacji to spotkanie dwóch modeli wiata. ...

Wplyw spoleczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zachowanie organizacyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 812

Wywieranie wp ywu Wywieranie wp ywu Materia y do zaj „Zachowania organizacyjne”, opracowanie mgr Marta Remiszewska, Wydzia Zarz dzania Uniwersytet Warszawski, 2008 wywieranie wp ywu - perswazja wywieranie wp ywu - perswazja Perswazja - ca okszta dzia których celem jest Perswazja - ca okszta...

Jak chronić markę- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie marką
Pobrań: 7
Wyświetleń: 609

Kinga Szydzińska, Jak chronić markę? [artykuły] Pamiętam, że kiedy rozpoczynałam pracę w branży jednym z trudniejszych problemów było przekonanie naszych klientów o konieczności ochrony prawnej marki. W większości przypadków był to temat nieznany i odległy, a przytaczane argumenty okazywały ...

Symbol i nowa nazwa a ideologia firmy- artykuły

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie marką
Pobrań: 21
Wyświetleń: 462

Symbol i nowa nazwa a ideologia firmy [artykuły] Globalizacja gospodarki, postęp technologiczny i otwieranie się rynków powodują, że coraz więcej firm, jako podstawę budowania swoich strategii gospodarczych wyznacza sobie mark...