Uniwersytet Warszawski - strona 216

Ekonomia polityczana- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Wstęp do ekonomii politycznej Czerwiec 2, 2010 WSTĘP DO EKONOMII POLITYCZNEJ Ekonomia polityczna należy do nauk społecznych [1]. Bada ona prawa produkcji społecznej i podziału dóbr materialnych na różnych szczeblach rozwoju społeczeńs...

Pojécie i funkcje rynku pracy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

POJĘCIE I FUNKCJE RYNKU PRACY W latach 90-tych w gospodarce Polskiej nastąpiły zasadnicze zmiany. Zapoczątkowany Program Przekształceń Gospodarczych, spowodował pojawienie się pojęcia bezrobocia, które w ciągu krótkiego czasu przekształciło się w trwałe zjawisko strukturalne i jak do tej pory jest ...

Równowaga na rynku pracy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2023

Równowaga na rynku pracy. Funkcjonalne zależności między popytem na pracę, podażą pracy oraz poziomem płacy realnej. Płaca realna jest to płaca nominalna (pieniężna) podzielona przez przeciętny poziom cen nabywanych dóbr i usług konsumpcyjnych. Rynek konkurencyjny to taki, na którym ani indywidua...

Rynek pracy i rynek kapitalowy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 91
Wyświetleń: 574

Rynek czynników wytwórczych: rynek pracy i rynek kapitałowy. Rynek pracy Jeden z rynków czynników wytwórczych, na którym przedmiotem wymiany są usługi świadczone przez siłę roboczą, czyli praca. Rynek pracy w znaczeniu ogólnym składa się z pojedynczych rynków pracy, dotyczących siły roboczej o okr...

Rynek pracy, popyt, podaż- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1253

Rynek pracy jest jednym z czterech rynków analizowanych w ekonomii, oprócz niego funkcjonuje rynek dóbr i usług, rynek kapitału i rynek pieniądza. Rynek pracy to wszystkie procesy, ich formy i obszary geograficzne występowania, związane z zatrudnianiem pracowników, uwarunkowania prawne i procedury ...

Wartosciowanie pracy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia pracy
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1736

WARTOŚCIOWANIE PRACY PROCES WARTOŚCIOWANIA PRACY ustalenie celów wartościowania określenie stanowisk pracy do wartościowania (stanowisko pracy - jednorodny, wyodrębniony organizacyjnie i przestrzennie element procesu pracy w przedsiębiorstwie, na którym wykonywane są określone czynności wynikając...

Ekonomia instytucjonalna- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

Ekonomia instytucjonalna - Kierunek ekonomi zajmujący się instytucjami. D. North dzieli instytucje na formalne i nieformalne. Uważa je za reguły gry, które nakazują firmą w określony sposób postępować. Instytucje nieformalne (typu prawo zwyczajowe, kultura, religia, wyobrażenia). Niektórzy agregują...

Termometry elektryczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomiary
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

Termometry elektryczne 1. Termorezystory - ma charakterystykę liniową - R=100Ω w 0 C - T=10s…1min Termorezystor platynowy 2. Termistory A,B - stałe, e - podstawa logarytmu naturalnego, T - temp. w skali bezwzględnej - ...

Pozytywizm, anty i neo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 896

Pozytywizm W XIX wieku dominowały tendencje pozytywistyczne (np. ewolucjonizm, determinizm) Nazwa pozytywizm jest nazwą zbiorczą. Przedstawicielami pozyt. byli A.Comte , J.S. Mill Ten pierwszy reprezentował nurt , fizykalistyczny, natomiast drugi - subiektywistyczny. * Idea nauki pozytywnej - zajmuj...

Ruchy społeczne stare i nowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 924

Ruchy społeczne stare i nowe Ruchy społeczne są to zbiorowe dążenia ludzi do realizacji wspólnego celu. Dążenia te są świadome, celowe i wspólne. Działania te są mniej lub bardziej zorganizowane. Mechanizm powstawania ruchu społecznego: - jeśli pewna ilość ludzi nie może zaspokoić swoich potrzeb - r...