Uniwersytet Warszawski - strona 215

FCC- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 567

FC C TC TC TR pi B B X Xa E Xc Xb XD Xa Xe Xc Xb Xd Ceno biorca, krótki okres, techniki produkcji o stałej produkcyjności czynnika pracy. Granice przedsiębiorstwa - granice wyznacza wielkość produkcji, którą dana firma jest w stanie d...

Konsumenci- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Konsumenci Nadwyżka konsumenta. Pole trójkąta zawartego - 25. Pole trójką ta (10 * 5 / 2). Miara korzyści jaką posiadają konsumenci Państwo = 0, nie ma podatków Społeczeństwo - traci -10 9 S = P = LAC D = 9 - 0,5x LMC = 4 Xe=10 18 Rozwiązanie 2: Produkcja 8 = suma korzyści 16, uwzględnieniem ...

Ekonomia instytucjonalna- wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 686

Koszty agencji powstaje problem kto kogo zatrudnia, czy praca kapitał, czy kapitał prace. Kapitał na ogół zatrudnia prace, jest bardziej specyficznym, mniej mobilnym aktywem. Ma kontrole nad nadwyżką ekonomiczną w przedsiębiorstwie. Powstaje problem: Jak rośnie rola kapitału intelektualnego, najbard...

Przedsiębiorstwo- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 931

Przedsiębiorstwo Teorie przedsiębiorstw: Teoria demzec'a. Teoria Goasta - transakcyjna teoria przedsiębiorstwa. Teoria Knight'a - Teoria przedsiębiorstwa - przedsiębiorczość. Teoria innowacyjności: Szumpeter Szmukler Agencyjna teoria przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo traktowane jako jeden ...

Różne nurty w ekonomii instytucjonalnej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 798

Różne nurty w ekonomii instytucjonalnej Dla analizy wyróżniamy 5 okresów: Tradycyjny instytucjonalizm amerykański końca XIX w. Webler, Komos, Mitchel, różnice w poglądach między nimi Lata 30 i 40, schyłek starego instytucjonalizmu Kry...

Teorie praw własności- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

Teoria praw własności - mówi o wyższości przedsiębiorstwa prywatnego nad każdą inną formą nieprywatnego przedsiębiorstwa i podkreśla rolę spółek akcyjnych, zwłaszcza w poszerzaniu granic firmy. Zwraca uwagę na wzajemne relacje akcjonariuszy większościowych i mniejszościowych, problem wzajemnego dop...

Próba oceny efektow Planu Balcerowicza- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 959

Próba oceny efektów Planu Balcerowicza KONSPEKT:     1. Tło historyczne i sytuacja gospodarcza kraju w 1989 roku: 1.1 Polityczne uwarunkowania reform; 1.2. Sytuacja makroekonomiczna; 1.3. System gospodarczy; 1.4. Struktura gospodarki; 1.5. Zadłużenie zagraniczne; 1.6. Pozytywne początkowe nastawien...

Elementy teorii przedsiebiorstwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

Elementy teorii przedsiębiorstwa Przedsiębiorstwo działa w warunkach konkurencji doskonałej. Założenia: przedsiębiorstwo wytwarza jeden produkt, zużywając k czynników; proces produkcji opisuje skalarna

Ogolna charakterystyka funkcji użytecznosci- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia matematyczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1169

Ogólna charakterystyka funkcji użyteczności Dla uproszczenia funkcję użyteczności będziemy rozpatrywali jako funkcję dwóch zmiennych. W rzeczywistości może to być funkcja dowolnej liczby zmiennych. Obrazem funkcji użyteczności jest...

Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia polityczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

Fryderyk Engels Karola Marksa „Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej” Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) WARSZAWA 2006 Fryderyk Engels – Karola Marksa „Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej” ...