Uniwersytet Warszawski - strona 214

Przykladowe zadania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 0
Wyświetleń: 756

Zadanie 1. a) Wyznacz macierz Leontiewa trójgałęziowego układu gospodarczego wiedząc, że macierz struktury kosztów tego układu ma postać oraz że współczynnik materiałochłonności gałęzi II wynosi 0,7. b) Oblicz rentowność gałęzi III, wiedząc, że produkcja globalna tej gałęzi wynosi 300 jp., a fundusz...

Ekonometria- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

Regresja liniowa Model ekonometryczny. Etapy budowy modelu. Hipoteza modelowa. Liniowy model ekonometryczny. Uzasadnienie wprowadzenia błędu losowego. Materiał statystyczny. Klasy modeli ekonometrycznych. Klasyczna metoda n...

Ekonometria- wykład 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Weryfikacja modelu liniowego Dopasowanie do wyników obserwacji. Dekompozycja całkowitej sumy kwadratów. Weryfikacja modelu liniowego przy zało eniach stochastycznych (ocena wpływu czynników losowych, istotność zmiennych). Wydruk analizy regresji z Excela. 2 Weryfikacja modelu Weryfikacja m...

Ekonometria- wykład 3

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 126
Wyświetleń: 924

Dobór zmiennych Analiza macierzy współczynników korelacji, metoda Hellwiga 2 Macierz korelacji Analiza korelacji zmiennej objaśnianej Y z 4 zmiennymi objaśniającymi X1, X2, X3, X4. Zakładamy, aby do modelu weszły zmienne silnie sk...

Ekonometria- wykład 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 784

Modele nieliniowe Hiperbola, model wykładniczy, potęgowy; Charakterystyki modelowe, prędkość wzrostu, stopa wzrostu, elastyczność. 2 Klasy modeli nieliniowych Modele liniowe względem parametrów (np. hiperbola, model logarytmiczny, wielomian stopnia n-tego) Modele nieliniowe względem paramet...

Ekonometria- wykład 6

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

Modele wielorównaniowe Identyfikacja modelu, postaci, szacowanie parametrów, analiza mno nikowa 2 Klasyfikacja zmiennych pojedyncze równanie: zmienne objaśniane, zmienne objaśniające, model wielorównaniowy: zmienne endogeniczn...

Ekonometria- wykład 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644

Modele zjawisk sezonowych Statystyczne wskaźniki sezonowości addytywnej i multiplikatywnej, modele ze zmiennymi zerojedynkowymi, modele jednoimiennych sezonów 2 Cel dekompozycji Wyodrębnienie i opis poszczególnych składowych szeregu czas...

Reforma emerytalna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia emerytalna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 700

Reforma emerytalna: fakty, mity, sofizmaty Rok 2003 to piąty rok funkcjonowania reformy emerytalnej. Entuzjazm towarzyszący jej wprowadzeniu mocno już osłabł. Trudności związane z wprowadzeniem systemu komputerowego, późniejsze próby oszacowania wysokości przyszłych świadczeń, wykazujące, że po now...

Skladka emerytalna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia emerytalna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Składka emerytalna Przykład Podstawa wymiaru składki 100,00 (wynagrodzenie brutto) ubezpieczenie Składka emerytalna przekazywana do ZUS Składka emerytalna jaką ZUS przekazał do OFE Składka wykazana w informacji ZUS Filar I i II 195,20 73,00 122,20 Obliczenia: 100,00 *19,52% = 195,20 100...

Co może właściciel robić z przedmiotem własności- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia instytucjonalna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Co może właściciel robić z przedmiotem własności: Posiadać Używać Rozbudowywać Przekształcać Konsumować Uszczuplać Sprzedawać Darować Wydzierżawiać Obciążać hipoteką Pożyczać Wyłączać innych z użytkowania Prawa te zmieniają się w czasie w zależności od warunków materialnych nabierają in...