Uniwersytet Warszawski - strona 205

Stopa opodatkowania- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Stopa opodatkowania. Istota krzywej Laffera. W kształtowaniu systemu podatkowego - stóp podatkowych, podstawy opodatkowania, rodzajów podatków - niezmiernie istotnym zagadnieniem jest ocena skutków społecznych i ekonomicznych, jakie wywołuje dany system podatkowy. Zbyt wysokie stopy opodatkowania...

Właściwości koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach gospodarki...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Właściwości koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach gospodarki rynkowej w latach 90 - tych. W latach 1990 - 1993 rozwinięte kraje gospodarki rynkowej przeżywają kolejne załamanie koniunktury, uważane za największe w okresie po II wojnie światowej, ale nie ze względu na głębię załamania prod...

Właściwości kształtowania się koniunktury gospodarczej w rozwini_tych ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 385

Właściwości kształtowania się koniunktury gospodarczej w rozwiniętych krajach gospodarki w latach 1950 - 1974. Na charakter cyklu koniunkturalnego w pierwszych latach po II wojnie światowej zasadniczy wpływ wywierały ekonomiczne następstwa wojny. Możemy mówić o istnieniu w tym okresie powojennego b...

Wyjaśnić istotę zjawiska stagflacji i slumpflacji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

Wyjaśnić istotę zjawiska stagflacji i slumpflacji, w przebiegu. Charakterystyczną cechą załamania koniunktury w gospodarce USA w roku 1970 było równoczesne występowania silnych tendencji inflacyjnych. Było to zjawisko nowe w przebiegu cyklu koniunkturalnego, określone w literaturze ekonomicznej poję...

Zakres i skala oddziaływania państwa na gospodarkę we współczesnej gos...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 385

Zakres i skala oddziaływania państwa na gospodarkę we współczesnej gospodarce rynkowej. Przytoczę teraz niektóre informacje o skali zaangażowania państwa w gospodarkę w wybranych krajach gospodarki rynkowej. Informacje tego rodzaju oddają stopień rozwoju etatyzmu w poszczególnych krajach jak i mogą...

Decyzja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 154
Wyświetleń: 742

Kto z państwa Kowalskich zadecydował o zakupie kuchenki mikrofalowej? Decyzja o zakupie kuchenki 4 czerwca 1992 roku była wspólną decyzją państwa Kowalskich. Przebywając w Szwecji w 1989 roku zetknęli się po raz pierwszy z tego typu u...

Efektywna obsługa klienta- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 217
Wyświetleń: 840

Wstęp Strategiczne planowanie marketingowe obejmuje wybór rynków, na których przedsiębiorstwo będzie konkurować oraz określa sposób osiągania trwałej przewagi konkurencyjnej na tych rynkach. Zdanie to jest związane z przewidywaniem przyszłych problemów przedsiębiorstwa oraz poszukiwaniem możliwości...

Firmy- lista

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

Lista najlepiej znanych firm o największej wartości rynkowej, które są pozytywnym przykładem sposobu w jakim powinny być dostarczane dobra i usługi. Firma mln zł. Polkomtel - 15 183,7 Żywiec - 2 338,5 Orbis - 1 649,5 Stomil Olsztyn - 702,2 ...

Hasło reklamowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Zaproponuj hasło reklamowe dla dowolnie wybranego produktu. Reklama jest podstawową formą komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Według Amerykańskiego Stowarzyszenia Marketingu stanowi ona masową , odpłatną i bezosobową formę prezentowania oferty sprzedaży. Pierwszy kontakt nabywcy z reklamą...