Uniwersytet Warszawski - strona 204

Na czym polega pierwotny wtórny i ostateczny podział dochodu narodoweg...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

Na czym polega pierwotny wtórny i ostateczny podział dochodu narodowego Pierwotny podział dochodu narodowego dokonuje się w miejscu jego powstawania, a więc w przedsiębiorstwach przemysłowych, usługowych, transportowych. Sprowadza się on do podziału nowo wytworzonej w przedsiębiorstwie wartości na ...

Pieniężne teorie cyklu koniunkturalnego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Pieniężne teorie cyklu koniunkturalnego. Rozpowszechnione w ekonomii są pieniężne teorie cyklu koniunkturalnego. Ich najbardziej znanym przedstawicielem jest angielski ekonomista R.G.Hawtey. Koncepcje pieniężne miły licznych zwolenników na gruncie polskim. Należy tu wymienić nazwiska

Podstawowe założenia koncesji ekonomicznych monetaryzmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 616

Podstawowe założenia koncesji ekonomicznych monetaryzmu. MONETARYZM makroekonomiczna teoria głosząca, że zwiększenie ilości pieniądza w obiegu, w stopniu większym niż zwiększenie ilości dóbr i usług, jest koniecznym i wystarczającym warunkiem ...

Pojęcie i rodzaje reprodukcji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Pojęcie i rodzaje reprodukcji. Proces gospodarowania w społeczeństwie, proces produkcji musi mieć charakter ciągły. Aby tę ciągłość utrzymać trzeba odtworzyć, czyli reprodukować wszystkie warunki materialne, niezbędne dla zapewnienia tej ciągłości. Reprodukcja polega na odtworzeniu wszystkich warun...

Powstanie pieniądza jego istota- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Powstanie pieniądza jego istota. Gospodarka rynkowa jej współczesnej postać jest gospodarką pieniężną. Współczesne formy pieniądza a zwłaszcza pieniądz papierowy są rezultatem długiego procesu historycznego rozwój wymienny. Początkowo, ...

Problem zależności między inflacją a bezrobociem- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 679

Problem zależności między inflacją a bezrobociem. Istota krzywej Philipsa. Związek między inflacją a bezrobociem został po raz pierwszy podany przez Philipsa. Celem państwa jest eliminowanie bezrobocia i inflacji. Można ograniczyć każde zjawisko z osobna lub oba razem. Walka z bezrobociem powoduje...

Przedstawić główne etapy kształowania się ekonomicznej roli państwa w ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Przedstawić główne etapy kształtowania się ekonomicznej roli państwa w krajach gospodarki rynkowej. Państwo od momentu swego powstania - a proces tego powstania sięga daleko w głąb historii - zawsze pełniło pewne funkcje ekonomiczne. Najstarszą jest funkcja gromadzenia, ściągania dla celów ogólno -...

Przyczyny wzrostu ekonomicznej roli państwa w gospodarce rynkowej w wi...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 392

Przyczyny wzrostu ekonomicznej roli państwa w gospodarce rynkowej w wieku XX. Możemy powiedzieć, że przyczyna rozwoju funkcji ekonomicznych państwa w gospodarce rynkowej, konieczność ingerencji w gospodarkę, wynika z szeregu zasadniczych wad mechanizmu rynkowego, który pozostawiony samemu sobie wyw...

Rodzaje wahań koniunktury gospodarczej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Rodzaje wahań koniunktury gospodarczej. Typy cykli koniunktury ze względu na okres trwania cyklu. Koniunktura gospodarcza - to wszelkie zmiany aktywności gospodarczej przejawiające się w zmianach podstawowych wskaźników ekonomicznych. Wskaźniki te to wskaźniki agregatowe określające kondycję gospo...

Społeczno ekonomiczne następstwa inflacji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 322

Społeczno ekonomiczne następstwa inflacji. Niegdyś inflację oceniano pozytywnie (rosły ceny towarów i usług, więc więcej pieniędzy wpływało do kas przedsiębiorstw). Ponieważ te zjawiska wymknęły się spod kontroli - zjawisko inflacji zaczęto oceniać negatywnie: inflacja komplikuje rachunek ekonomic...