Uniwersytet Warszawski - strona 202

Reagowanie, adaptacja i łagodzenie skutków- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 875

Reagowanie, adaptacja i łagodzenie skutków. Jeśli, jak sugeruje Międzynarodowy Zespól ds. Zmian Klimatu, pogłębienie się efektu cieplarnianego spowoduje ocieplenie w pierwszym stuleciu tego tysiąclecia, to w tej sytuacji, zdaniem IPCC, ...

Wpływ klimatu na miasto- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wentylacja i klimatyzacja
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1197

Wplyw klimatu na miasto, wpływ miasta na klimat. Osiedla i budynki tworzą „zabudowane” środowisko człowieka. Klimat z jednej strony a osiedle (lub miasto jako najważniejsza forma osiedla) i budowle z drugiej wywierają na siebie wzajemne oddziaływanie o przeciwnych kierunkach. W każdym z obu kierunk...

Rynki elektroniczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Katedra Logistyki Znaczenie rynków elektronicznych mgr Marcin Zaremba Marcin.Zaremba@sgh.waw.pl Zarządzanie logistyczne 1 mgr Marcin Zaremba Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Katedra Logistyki Wstęp Czym jest e-logistyka? q Jak sugerują dwie części...

Logistyka- wyklad

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logistyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1330

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – Katedra Logistyki Materiały dydaktyczne do ZARZĄDZANIA LOGISTYCZNEGO na studiach zaocznych Materiały zostały przygotowane przez zespół pracowników Katedry Logistyki celem rozszerzenia i ugruntowania wiedzy z zakresu zarządzania logistycznego Zarządzanie...

Banki jako podmioty gospodarowania- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 315

Banki jako podmioty gospodarowania. Rodzaje banków. Kapitał, który funkcjonuje w dziedzinie obrotu pieniężnego, należy do najstarszych form kapitału. Jako kapitał lichwiarski - obok kapitału handlowego - znany był już na długo przed powstaniem kapitalizmu, pełnił też istotną rolę w powstaniu kapita...

Bariery wzrostu gospodarczego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 420

Bariery wzrostu gospodarczego Bariery wzrostu gospodarczego oznaczają istnienia względnie trwałych przeszkód procesu wzrostu, będących wynikiem różnorodnych obiektywnych zjawisk społeczno - ekonomicznych. Przez barierę instytucjonalno - organizacyjną należy rozumieć nieprzystosowanie całokształtu ...

Bezrobocie- opracowanie - Aktywność zawodowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 532

Bezrobocie 1) Wstęp Efekt bezrobocia praktycznie od zawsze był problemem rozważanym przez wielu ekonomistów, socjologów czy polityków. Po raz pierwszy jednak zjawisko to zaczęto definiować i szerzej postrzegać za sprawą wielkiego kryzysu gospodarczego 1929-1933. Wtedy to bez pracy w USA znalazło s...

Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pienią...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

Czynniki określające popyt na pieniądz zasady określania ilości pieniądza w obiegu. PIENIĄDZ W OBIEGU TRANSAKCYJNYM - to obieg pieniężny między przedsiębiorstwami produkcyjnymi a handlowymi oraz między poszczególnymi szczeblami handlu hurtowego i detalicznego. Obieg transakcyjny - to obieg pieniężn...

Czynniki wzrostu gospodarczego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 392

Czynniki wzrostu gospodarczego. Czynniki bezpośrednie zalicza się tu zatrudnienie i wydajność pracy. Czynniki pośrednie zalicza się tu majątek produkcyjny i efektywność jego wykorzystania. Te same czynniki można przestawić jako ekstenywne oraz intensywne. Ekstensywne to zatrudnienie i majątek pro...

Deficyt budżetowy i metody jego finansowania- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

Deficyt budżetowy i metody jego finansowania. Deficyt budżetowy - to też ważne określić. Warunki brzegowe, w jakich może poruszać się minister finansów i parlament. Tu ważne novum- parlament, ani prezydent nie mogą podwyższać poziomu deficytu od poziomu wyznaczonego przez rząd (czyli można podwyższ...