Uniwersytet Warszawski - strona 200

Reorientacja polskiego handlu zagranicznego w latach dziewięćdziesiąty...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Reorientacja polskiego handlu zagranicznego w latach dziewięćdziesiątych Koniec lat osiemdziesiątych przyniósł jedynie niewielkie zmiany w charakterze geograficznej polskiego handlu zagranicznego, chociaż tendencja była dosyć wyraźna. Po roku 1990 zmiany w tej dziedzinie były rewolucyjne. Nastąpiło...

Struktura geograficzna polskiego handlu zagranicznego w latach osiemdz...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 21
Wyświetleń: 532

Struktura geograficzna polskiego handlu zagranicznego w latach osiemdziesiątych Geograficzna struktura obrotów Polski zmieniła się znacznie po II wojnie światowej, w porównaniu z okresem międzywojennym. Polska w tym okresie była zdecydowanie zorientowana na Zachód. Europa Środkowo-Wschodnia pod tym...

Struktura towarowa importu i eksportu w latach dziewięćdziesiątych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Struktura towarowa importu i eksportu w latach dziewięćdziesiątych Jakkolwiek państwa RWPG nigdy nie były potentatem w handlu światowym, to przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zepchnął je pod tym względem na całkowite peryferie. Również jeżeli chodzi o eksport dóbr zaawansowanych tec...

Struktura towarowa importu i eksportu w latach osiemdziesiątych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 35
Wyświetleń: 798

Struktura towarowa importu i eksportu w latach osiemdziesiątych Struktura towarowa handlu zagranicznego jest ściśle powiązana ze strukturą geograficzną. Poziom rozwoju gospodarczego polskich partnerów handlowych determinuje rzeczową strukturę importu i eksportu. W latach osiemdziesiątych, w okresi...

Udział Polski w handlu światowym- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 63
Wyświetleń: 847

Udział Polski w handlu światowym Udział Polski w światowym eksporcie i imporcie jest niewielki i z pewnością nie odzwierciedla istniejących możliwości. Jest on aktualnie niższy niż miało to miejsce w okresie międzywojennym, a nawet jeszcze w połowie lat osiemdziesiątych. Uczestnictwo w

Handel zagraniczny- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 210
Wyświetleń: 714

HANDEL ZAGRANICZNY - jt wymiana towarowa między podmiotami gospodarczymi. Odpłatna wymiana towarów i usług między podmiotami mającymi swoje siedziby w różnych krajach. Przedmiotami handlu są: Towary Usługi Dobra niematerialne (patenty, licencje) Formy handlu: Export - sprzedaż i wypływ towarów ...

Zmiana znaczenia Europy środkowo-wschodniej w handlu światowym i polsk...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Zmiana znaczenia Europy Środkowo-Wschodniej w handlu światowym i polskim handlu zagranicznym Europa Środkowo-Wschodnia, zgodnie ze stosowanym przez ONZ podziałem świata obejmuje: Białoruś, Bułgarię, Czechy, Estonię, Litwę, Łotwę, Mołdawię, Polskę, Rosję, Rumunię, Słowację, Ukrainę i Węgry. Udział ...

Handel zagraniczny- opracowanie - Smith

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 490

Handel zagraniczny: merkantylisci - korzysci tylko dla jednego kraju Smith - bezwzgledna przewaga w kosztach produkcji Ricardo - komparatywna przewaga; Mill dokonczyl, w jakich proporcjach ma przebiegac wymiana J.S. Mill - „Zasady ekonomii ...

Keynesizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 805

KEYNESIZM Ekonomia keynesowska - „Ogolna teoria zatrudnienia, procentu i pieniadza” (1936) Totalna krytyka prawa rynkow Saya (mowiacego, ze kazda podaz wytworzy sobie popyt, ponieważ wynagrodzenia są w calosci wydawane). Keynes dowiodl, ze ludzkie oszczednosci nie zamieniaja się automatycznie w in...

Krańcowa rentowność kapitału- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 777

Krańcowa rentowność kapitału Czyli rentowność krańcowych ostatnich wydatków [kapitału] również związana jest z prawem psychologicznym Keynesa. Przedsiębiorcy podejmują najbardziej rentowne lokaty, dlatego też nowe inwestycje zależą od rentowności krańcowych lokat inwestycyjnych, czyli spodziewanego...