Uniwersytet Warszawski - strona 199

Faktografia- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

FAKTOGRAFIA - konkretne, jednostkowe dane statystyczne, zjawiska gospodarcze przeniesione na liczby. PRAWIDŁOWOŚĆ ROZWOJU GOSPODARCZEGO - w przestrzeni analiza przyczyn ich terytorialnego rozmieszczenia, uwarunkowań i konsekwencji nierównomierności rozwoju gospodarczego poszczególnych krajów i regi...

Globalizacja- powstawanie przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

GLOBALIZACJA - powstawanie przedsiębiorstw ponadnarodowych, walka z państwami. KATEGORIE NOWYCH PRZESTRZENI PRZEMYSŁOWYCH TECHNOPLIA PARKI NAUKOWE - powstają z inicjatywy uniwersytetów, które w pobliżu kampusów tworzą strefy aktywności gospodarczej, przyciągając różne przedsiębiorstwa innowacyjne,...

Gospodarka narodowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

GOSPODARKA NARODOWA - 3 działy (rolnictwo, przemysł, usługi) Jaka jest struktura tych trzech działów ? Wśród wielu elementów związanych z dynamicznie rozwijającym się procesem współczesnych społeczeństw tworzących globalną wioskę, szczególne znaczenie przypada ustaleniu optymalnych relacji społecz...

Lokalizacja działalności gospodarczej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1561

LOKALIZACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LOKALIZACJA - położenie obiektu w przestrzeni względem innych elementów tej przestrzeni (np. sieci osadniczej, bazy surowcowej) Pojęcie lokalizacji obejmuje 3 elementy: * obiekt zlokalizowany * miejsce lokalizacji * tzw. czynniki lokalizacji CZYNNIKI LOKAL...

Nowe przestrzenie wytwórczości- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

NOWE PRZESTRZENIE WYTWÓRCZOŚCI Tradycyjny model i sposób produkcji w gospodarce rynkowej to tzw. FORDYZM. Fordyzm polegał na standaryzowanej wytwórczości przestrzennej, sprzężonej z masową konsumpcją, która napędzała dalszą produkcję. Mechanizm ten wspierany był interwencjonizmem państwa, polegają...

Przestrzeń i jej struktura, pojęcie ładu przestrzennego- opracowanie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 728

PRZESTRZEŃ I JEJ STRUKTURA, POJĘCIE ŁADU PRZESTRZENNEGO Przestrzeń zdefiniować można jako zbiór dowolnych przedmiotów między, którymi ustalone zostały pewne relacje natury geometrycznej np. odległość. Zjawiska na powierzchni ziemi rozpatrywać można pod względem ich właściwości przestrzennych np. l...

Trzy podstawowe typy regionu ekonomicznego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

TRZY PODSTAWOWE TYPY REGIONU EKONOMICZNEGO region strefowy - powierzchniowy są to obszary pod pewnymi względami jednorodne np. regiony rolnicze (np. pas kukurydziany w USA) regiony węzłowe obszar ciążeń lub powiązań ekonomicznych z pewnym ośrodkiem centralnym, dla danego regionu (np. region warsza...

II wojna światowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia gospodarcza świata
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1358

II Wojna Światowa Stwierdzono, że nie jest dobrze mieć kolonie a uzależnić te obszary gospodarczo Obecnie mamy 197 państw należących do ONZ 1946 r. - 80 państw 1986 r. - 176 państw 2001 r. - 197 państw Podział Indii Indie, Pakistan wsch., Pakistan zach., Cejlon Z Pakistanu wsch. powstało pań...

Prognozy na przyszłość- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia gospodarcza świata
Pobrań: 0
Wyświetleń: 861

Prognozy na przyszłość Jeżeli przyrost naturalny zostanie ograniczony do 5 promili to w roku 3000 będzie na Ziemi 442 mld ludności a na jednego człowieka przypadnie powierzchnia 337 m kwadratowych. Jeżeli jednak utrzyma się obecny wskaźnik przyrostu naturalnego na świecie 13,2 promila to w roku 30...

Handel zagraniczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Handel zagraniczny
Pobrań: 210
Wyświetleń: 980

Handel Zagraniczny. HZ jest to: sprzedaż i zakup towarów - sensu stricto sprzedaż, zakup, towary, usługi - sensu Obrót tranzytowy - obrót towarami, gdy siedziba firmy realizującej transakcję kupna - sprzedaży nie znajduje się ani w kraju eksportera, ani w kraju importera. Obrót uszlachetniający ...