Uniwersytet Warszawski - strona 197

Stopnie regulacji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Stopnie regulacji Sekwencja historyczna procesów regulacji: market failure regulation overregulation regulation / government failure deregulation reregulation What next?? Ruch de regulacyjny Powstał z obserwacji ponad 50 lat regulacji jako reakcja na: public interest theory government fai...

Teoria praw własności- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

Teoria praw własności - gdyby wszystko było sprywatyzowane, nie byłoby problemów w stylu, że jeden drugiemu wyrządza krzywdę z powodu własności (wszelkie spory rozwiązywane przez sądy). Nierównoprawne stosunki - są podmioty bardzo mocne ekonomicznie oraz są podmioty ekonomicznie słabe. Jak można źle...

Literatura- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Literatura: podstawowy J. „Ekonomia sektora publicznego”, wyd. PWN, 2004 i następne Zalewski, „Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego”, wyd. SGH 2007r. w książce „Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym” B. Jeżowski, „Nowy paradygmat zarządzania...

Zagadnienia z ekonomii sektora publicznego- spis

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1876

Zagadnienia z ekonomiki sektora publicznego Definicja sektora publicznego Ekonomika sektora publicznego - istota pojęcia Obszary sektora publicznego Obszary sektora publicznego a funkcje państwa Struktura sektora publicznego Główne teorie finansów publicznych i sektora publicznego Pojęcie pań...

Administracja tradycyjna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy sektora publicznego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1400

Administracja tradycyjna (biurokratyczna) Model Weberowski (legalistyczny) należy do kierunku zarządzania administracyjnego i opiera się na: podziale pracy i hierarchii autorytetu (biurokracja) dokumentach identyfikujących powody polityki i uzasadniających decyzje systemie prawnym i procesie adm...

Korupcja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Elementy sektora publicznego
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

Korupcja Koncesje, kontyngenty, zezwolenia, ograniczenia mogą być także powodem presji korupcyjnej, która przeradza się w korupcję, jeśli występuje: Niska etyka indywidualna polityków, urzędników i przedsiębiorców (mierna jakość) Luki prawne Sposobności popełnienia oszustwa (okazja czyni złodzie...

Faktoring- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

FACTORING Jest umową nienazwaną, nie uregulowaną w k.c. Polega na krótkoterminowym finansowaniu dostaw towarów i usług przez podmiot, który pośredniczy w transakcjach między dostawcą, a odbiorcą. W umowie występują 2 strony:

Finanse od strony prawnej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Finanse od strony prawnej-zjawiska i procesy pieniężne w których występuje w postaci przepływających promieni 4 funkcje pieniądza: środek wymiany dóbr środek płatniczy środek przechowywania wartości (tezauryzacji) miernik wartości i wycen...

Franchising- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

FRANCHISING Udostępnienie przez jedną ze stron (Franchisingodawcy), drugiej stronie (Franchisingobiorcy) praw do swojego znaku towarowego lub usługowego bądź do umowy handlowej. Jest to cały zakres stosunków ekonomicznych, w ramach których właściciel produktu, procesu lub umowy zezwala innej firmi...