Uniwersytet Warszawski - strona 195

Teorie rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

TEORIE ROZWOJU Duże znaczenie przykłada się do czynników pozaekonomicznych Trzeba patrzeć na całość systemu społeczno-gospodarczego Niezbędny jest kompleksowy rozwój, głownie głębokie zmiany strukturalne STRUKTURALIŚCI (z Am Łac) ECLA - centrum badań nad rozwojem podział świata na centrum i pe...

Teorie wzrostu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 112
Wyświetleń: 518

21. Podstawowe teorie wzrostu/rozwoju gospodarczego Stworzenie przez ekonomistów kręgu instytucji międzynarodowych po II wojnie światowej „udogodnienie” jest możliwe praktyczne - jak industrializacja keynsowskie - podkreślają brak popytu rynek niedoskonały - przejściowa rola państwa Po II woj...

Wzrost a rozwój gospodarczy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 98
Wyświetleń: 448

WZROST A ROZWÓJ GOSPODARCZY Wzrost gospodarczy Zwiększenie globalnej produkcji i usług w danym czasie (rok) w danym miejscu zwiększenie się rocznej produkcji dóbr i usług w kraju. Miarą wielkości wykorzystaną do pomiaru wzrostu gospodarczego są: PNB, PKB, DN. Odnosi się tylko do zmian ilościowych,...

Zagadnienia na ekonomię rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959

Zagadnienia na ekonomię rozwoju Cechy wspólne/charakterystyczne KRS Wzrost, a rozwój gospodarczy Zjawiska negatywne towarzyszące rozwojowi Kryzys zadłużeniowy. Przyczyny i konsekwencje. (Ameryka Łacińska) Wewnętrzne i zewnętrzne finansowanie Teoria Nurksego - zaklęte koło ubóstwa Mierniki wzr...

Zagraniczna pomoc rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 7
Wyświetleń: 308

Zagraniczna pomoc rozwojowa: wady i zalety. Najskuteczniejszym sposobem przezwyciężania zacofania gospodarczego w krajach rozwijających się jest napływ obcego kapitału, który może dokonywać się: w postaci inwestycji bezpośrednich, w formie udziału w kapitale akcyjnym lub spółek typu joint venture...

Capacity building- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Capacity building - tworzenie potencjału instytucji (capa city building for managers & officers, not body building for leisure class) koncepcja przykrojona do warunków krajów rozwijających się i Europy Wschodniej wspierana przez wszystkie agendy ONZ (UNDP, WHO, FAO, itp.) a także przez Bank Św...

Co oznacza monopol naturalny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

Co oznacza monopol naturalny? jeden dostawca dostarcza usługi po najniższych kosztach jednostkowych konkurencja jest zbędna i szkodliwa, gdyż prowadzi do wzrostu taryf, ponieważ koszty przedsiębiorców muszą ostatecznie zostać pokryte przez odbiorców Nieracjonalność konkurencji - utrata korzyści s...

Dekompozycja pionowa jako warunek uruchomienia się rynkowych- opracowa...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1820

Dekompozycja pionowa jako warunek uruchomienia sił rynkowych: umożliwia zorganizowanie giełdy natychmiastowej (pool) na styku fazy produkcji i fazy przesyłu (dystrybucji) umożliwia dopuszczenie nowych producentów (operatorów) umożliwia zorganizowanie przesyłania okrężnego wzmocnienie pozycji siec...

Dobre rozwiązania to takie które nie obciążają rosnąco budżetu- opraco...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Dobre rozwiązania to takie, które nie obciążają rosnąco budżetu (zob. ERE) Lekcje z liberalizacji deregulacji w elektroenergetyce Tradycyjny model deregulacji obejmuje Rynek hurtowy Stopniowe rozszerzenie konkurencji na rynek detaliczny Regulację cen usług sieciowych RPI-X Bodźce do podniesien...

Ekonomia środowiska- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia sektora publicznego
Pobrań: 28
Wyświetleń: 777

Ekonomia środowiska - internalizacja kosztów zewnętrznych. Specyficzny mechanizm, który powoduje, że wytwórca kosztów zewnętrznych jest przymuszony do tego, żeby te koszty zewnętrzne włączyć do swojego rachunku ekonomicznego. Optymalizacj...