Uniwersytet Warszawski - strona 194

Zezwolenia- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 420

Zezwolenia. *Zezwolenie określa indywidualne uchylenie ustawowej przeszkody w legalnym podejmowaniu dz. gosp., które zostało ustanowione przez państwo w celu zapewnienia realizowanego w interesie publicznym nadzoru nad tą sferą. Zezwolenie nie nadaje przedsiębiorcy nowych praw, ale jedynie je konk...

Formy planowania państwowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

Formy planowania państwowego. *VI.1936r. - 4letni (36-40) plan inwestycyjny Kwiatkowskiego (budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego). *XII.1938 - projekt wieloletniego planu perspektywicznego Kwiatkowskiego [15-letnit ( 39-54)] Miały być realizowane zadania gospodarcze. Przyczyny planowania: *konie...

Reasekuracja czynna i bierna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3465

Reasekuracja czynna i bierna. Uzasadnienie działalności reasekuracyjnei. Reasekuracja -jest formą, umowy ubezpieczenia dotyczącą przyszłych i niepewnych szkody, do której znajdują zastosowanie podobne reguły prawne, jakie rządzą

Scgmentacja rynku ubezpieczeń- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

Scgmentacja rynku ubezpieczeń. Kryteria ważniejsze grupy klientów: Segmentacja rynku- jest to podział na względnie jednorodne (homogeniczne) grupy klientów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływan...

Ubezpieczenia OC- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Ubezpieczenia OC. Ryzyko klasyczne i deliktowe. Odpowiedzialność cywilna jest to odpowiedzialność odszkodowawcza (majątkowa) jednego podmiotu w związku ze szkodą doznana przez inny podmiot na skutek określonych w ustawie zdarzeń. Istota OC polega na ciążącym na sprawcy szkody obowiązku jej naprawien...

Ważniejsze zasady systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Ważniejsze zasady systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Od l stycznia 1999 roku materia ubezpieczeń społecznych regulowana jest 4 ustawami: - ustawa z 13 .10.1998 r o systemie ubezpieczeń społecznych; - / 17.12.1998 r o emeryturach i rentach z FLIS; - ustawa z 25.06.1999 r o świadczeniach pienię...

Ubezpieczenia- test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ubezpieczenia
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 2100

1. Ubezpieczenie OC jest: majątkowe osobowe ochrony prawnej 2. W ubezpieczeniu OC występuje: suma ubezpieczeniowa suma gwarancyjna suma ubezpieczeniowa i suma gwarancyjna 3. Ubezpieczenia o charakterze społecznym służą: stabilizacji warunków życia podniesieniu stopy życiowej wyrównaniu dy...

Rolnictwo w krajach słabo rozwiniętych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Cechy rolnictwa w krajach słabo rozwiniętych główne cechy rolnictwa w KSR: - duża liczba zatrudnionych w sektorze rolnictwa - niska wydajność pracy - często niekorzystne warunki przyrodnicze - za mało żywności na własne potrzeby - utrudniony eksport do KWR Na świecie znajduje się więcej pożywi...

Rozwarstwienie dochodów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Rozwarstwienie dochodów - konsekwencje dla gospodarki Konsekwencje rozwarstwienie dochodów: rozwarstwienie a oszczędności - ujęcie klasyczne: wysokie dochody- wysokie oszczędności - wysoki poziom inwestycji brak oszczędności hamuje popyt ...

Teoria Nurksego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1694

Teoria Nurksego - zaklęte koło ubóstwa Pierwsze próby teoretycznego wyjaśnienia niedorozwoju krajów KRS często polegały na znalezieniu podstawowego czynnika wywołującego zacofanie, czynnika, który warunkuje niski poziom innych zmiennych określających. Dla R. Nurksego takim czynnikiem był niedobór k...