Uniwersytet Warszawski - strona 185

Polityka stabilizacji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 539

Polityka stabilizacji koniunktury, czy jest możliwa do realizacji w Afryce? Cykl koniunkturalny - wahania związane z rozwojem gospodarki rynkowej, - wyróżnia się 4 fazy: kryzys (lub recesja), depresja (lub dno kryzysu), ożywienie gos...

Pozaekonimczne czynniki rozwoju gospodarczego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 7
Wyświetleń: 427

Pozaekonomiczne czynniki rozwoju gospodarczego Warunki geograficzno-klimatyczne i naturalne Żaden kraj leżący w zbyt trudnym dla człowieka klimacie, zimnym lub zbyt gorącym, tropikalnym, suchym lub pełnym huraganów, powodzi i gwałtownych zmian, nie osiągnął wysokiego rozwoju społeczno-gospodarczeg...

Przyrost naturalny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 35
Wyświetleń: 623

Przyrost naturalny, tendencje regionalne i ogólnoświatowe. Konsekwencje długookresowe dla: Świata, Afryki, Europy, Azji i Ameryk Przyrost naturalny - różnica pomiędzy liczbą urodzeń a liczbą zgonów w określonym czasie i na określonym obszarze. Wartość dodatnia oznacza liczbę urodzeń przewyższającą ...

Rola państwa w pobudzaniu gospodarki- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 21
Wyświetleń: 525

Rola państwa w pobudzaniu rozwoju gospodarczego KRS (na podstawie Ryszarda Piaseckiego - Rozwój gospodarczy a globalizacja) Silna rola państwa w gospodarce KRS po odzyskaniu przez państwo niepodległości, była rozumiana i akceptowana. Wszelkie próby uprzemysłowienia były możliwe właśnie przy silnym...

Aminokwasy i pochodne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Aminokwasy
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2898

13. AMINOKWASY I POCHODNE Iwona śak Aminokwasy są najmniejszymi elementami strukturalnymi białek, polipeptydów i peptydów we wszystkich organizmach Ŝywych, od bakterii do człowieka włącznie. Występują równieŜ w stanie wolnym, pełniąc inne funkcje biologiczne. Mogą być substratami w utlenianiu...

Aminokwasy-elementy budulcowe bialek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Aminokwasy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1974

Aminokwasy A i k elementy budulcowe białek 1/37 Schemat biogenetycznego podziału aminokwasów białkowych na rodziny Orn – ornityna, Hom – homoseryna 2/37 Rodzina asparaginianowa Szczawiooctan Asparaginian A i i Asparagina Metionina ...

Our environment-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 665

Our environment. All of us realize, that contamination of the environment is one of the main problems in today's world. Ecologists warn us that air, water and soil are more and more polluted. People cut down forests which are a very important ...

Racizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Początek formularza     netmania - suma nagród 300 000zł! Pieniądze do wzięcia! TERAZ!     Witaj  Natalia nata7@wp.pl            1 [2]  3  4  5  6  z  33    Skrzynka jest zapełniona w 1.3% (informacje o folderach)  powrót do listy wiadomości w folderze NOWE Data: sobota, 29 wrzesień 2001...

Stress

 • Uniwersytet Warszawski
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Stress. Stress is a very common feeling in our life. We feel stressed in many situations of our life. Stress attacks everyone and everywhere - at home, at school, on the street, during travels, in underground. It has very unpleasant symptoms. like headache, stomachache, swallowing saliva noisily, p...

Aminokwasy i ich reakcje chemiczne- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Białka
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2569

Aminokwasy i ich reakcje chemiczne W latach 1900-1910 niemiecki chemik Emil Fischer udowodnił, że białka zbudowane są z aminokwasów, które powiązane są w długie łańcuchy zwane łańcuchami polipeptydowymi. Gdy łączą się dwa aminokwasy, otrzymamy dwupeptyd, gdy trzy - trójpeptyd, gdy więcej - wielopep...