Uniwersytet Warszawski - strona 184

Edukacja KRS- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 7
Wyświetleń: 805

Edukacja KRS - szanse czy zagrożenia dla stabilizacji społeczno-gospodarczej Edukacja - czyli zdobycie wiedzy, jak działać, często idzie w parze z motywacją. Człowiek, który się kształci, nabiera chęci, determinacji do podjęcia jakiejś aktywności, stawia przed sobą cele. W krajach słabo rozwiniętyc...

Finansowanie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644

Wewnętrzne i zewnętrzne finansowanie Wzrost wymaga zwiększenia dostępnego zasobu czynników produkcji lub/i wzrostu efektywności ich wykorzystania Ma to swoje odzwierciedlenie w nakładach finansowych Źródła pokrycia nakładów: wewnątrz gospodarki - oszczędności wewnętrzne spoza gospodarki krajowej...

Kapitał- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1246

Znaczenie kapitału ludzkiego jako czynnika rozwoju Kapitał ludzki (inaczej często określany jako praca) jest obok zasobów finansowych (rzeczowych) i zasobów naturalnych jednym ze składników potrzebnych do rozwoju. [inny podział zasobów: kapitał, ziemia, praca, przedsiębiorczość] Podstawą teorii kap...

Kryzys zadłużeniowy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Kryzys zadłużeniowy. Przyczyny i konsekwencje. KRYZYS ZADŁUŻENIOWY W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ - kryzys gospodarczy w latach 80. w Ameryce Łacińskiej, wynikający z nadmiernego zadłużenia zagranicznego jej krajów; zapoczątkowany VIII 1982 w Meksyku, szybko objął pozostałe kraje latynoamerykańskie; Główne ...

Cechy charakterystyczne dla KSR- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Cechy wspólne/charakterystyczne dla KSR Niskie dochody do 75 $ na osobę Dochody poniżej średniej (755-2995) Przeszłość kolonialna (głównie Afryka) - mało czasu są niepodległe Rozwarstwienie dochodów: destabilizuje to gospodarkę; pozbawienie dużej grupy gospodarczej w podejmowaniu decyzji; wycofa...

Mechanizmy rynkowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

Mechanizmy rynkowe własności uniwersalne a specyfika KRS Własności uniwersalne mechanizmu rynkowego: Wymuszenie efektywności brakuje tego w sektorze państwowym ( który często coś wyprodukuje drożej, sprzedaje taniej i różnice dopłaca z budżetu, bądź dodrukowuje pieniądze- co jest nieracjonalne). R...

Mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2275

Mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego WZROST (Zwiększenie produkcji dóbr i usług) PKB - zestawienie danych z kilku lat pokazuje dynamikę wzrostu PKB obliczane na 3 sposoby: Sumowanie wartości dóbr i usług wytworzonych w danym roku Sumowanie dochodów czynników produkcji (płace, renty, %, zyski...

Nacjonalizacja nakładów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Racjonalizacja wykorzystania czynników produkcji…. Nakład, czyli inaczej czynniki produkcji to dobro lub usługa wykorzystywane w procesie produkcji. (Begg) Nakład obejmuje: pracę (robociznę), maszyny, surowce i energię. Przedsiębiorstwo zużywa poszczególne rodzaje czynników wytwórczych w procesie ...

Negatywy rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

3. negatywne zjawiska towarzyszące rozwojowi bezrobocie - nowoczesne techniki produkcji i sposób organizacji pracy może wiązać się z koniecznością redukcji zatrudnienia ( m.in. zwiększenie efektywności rolnictwa) Wzrost rozwarstwienia dochodów - dostęp do kapitału, surowców maja tylko niektórzy (c...

Plan Bakera i plan brady`ego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 105
Wyświetleń: 945

Plan Bakera Sekretarz Skarbu Stanów Zjednoczonych, James Baker, był pierwszym, który zaproponował rzetelny plan rozwiązania problemu zadłużenia. Chciał zachęcić banki komercyjne, by kontynuowały udzielanie nowych kredytów poważniejszym dłużnikom, aby umożliwić im spłatę długów oraz realizację nowyc...