Uniwersytet Warszawski - strona 183

Konkurencyjność w gospodarce światowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1204

Konkurencyjność w gospodarce światowej Konkurencyjność odnosi się zarówno do podmiotów gospodarczych (przedsiębiorstw), do pewnych sektorów i gałęzi gospodarki jak i do gospodarek poszczególnych krajów. Łatwo jest określić konkurencyjność przedsiębiorstw, trudniej sektora, a najtrudniej określić ko...

Korzyści z eksporu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

korzyści z eksporu Korzyści dla państwa Korzyści dla przedsiębiorstwa ■ wzrost produkcji i liczby udzielanych usług oraz dochodów podatkowych ■ umocnienie pozycji międzynarodowej ■ korzystniejsze kształtowanie się bilansu płatniczego w państwie ■ poprawa stopnia samowystarczalności gospodarcze...

Przepływy czynników produkcji w sensie teoretycznym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

Przepływy czynników produkcji w sensie teoretycznym Większość teorii powstała w drugiej połowie wieku XX. Przepływy czynników produkcji. Przepływom podlegają takie czynniki jak : - kapitał - siła robocza - technologia i myśl naukowo - techniczna Korzyści z przepływów czynników produkcji Rys ...

Rodzaje i typy migracji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 371
Wyświetleń: 3773

Rodzaje i typy migracji - migracje możemy podzielić według różnych kryteriów: kryterium czasu trwania migracji: stałe (osiedleńcze) polegają na zmianie miejsca zamieszkania na czas nieokreślony, najczęściej wiążą się ze zmianą obywatelstwa, czasowe (wiążą się ze zmianą miejsca zamieszkania, ale n...

Teoria klasyczna podlegała różnym przekształceniom-

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 840

Teoria klasyczna podlegała różnym przekształceniom. Najistotniejszej reinterpretacji teorii klasycznej dokonali przedstawiciele szkoły neoklasycznej: Samuelson, Hecksher, Ohlin, twórcy teorii obfitości zasobów. Ci ekonomiści dopatrywali się przyczyn rozwoju handlu w kształtowaniu się odmiennych, rel...

Teorie uwzględniające ingerencję państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Teorie uwzględniające ingerencję państwa: prawo wzajemnego popytu wzajemnego.S.Milla teoria Keynesa teorie współczesne nawiązujące do teorii Keynesa Prawo wzajemnego popytu J.S.Milla..Mill czerpał z teorii klasycznej, ale pewne elementy poddał krytyce. Prawo wzajemnego popytu Milla głosi: stosun...

Współczesne teorie handlu międzynarodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 448
Wyświetleń: 2212

Współczesne teorie handlu międzynarodowego Przez współczesne teorie handlu międzynarodowego rozumiemy teorie sformułowane w 2 połowie XX w i początku XXIw. Współczesne teorie handlu międzynarodowego dzielimy na 2 grupy: to teorie tłumaczące rozwój współczesnego handlu międzynarodowego zgodnie z lo...

Ekonomia międzynarodowa- wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 119
Wyświetleń: 686

Ekonomia międzynarodowa = nauka o międzynarodowych stosunkach ekonomicznych Teoria ekonomii międzynarodowej Ekonomia międzynarodowa tworzy wraz z mikroekonomią i makroekonomią oraz ekonomią globalną rodzinę nauk ekonomicznych. Rodzina nauk ekonomicznych: mikroekonomia - zajmuje się przedsiębiors...

Asymetria rozwoju- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

Asymetria rozwoju we współczesnej gospodarce światowej, przyczyny i skutki w KRS/KWR Rozwój co się zmieniło po II wojnie światowej? Niezwykły postęp w zakresie komunikacji i transportu Realnego kształtu nabrały idee międzynarodowego podziału pracy, umacnianie poprzez dyfuzję techniki, know-how N...

Cykl pollityczny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia rozwoju
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

teoria „cyklu politycznego” zakłada, że wprowadza się dla producentów ułatwienia, daje się obietnice rozwiązań dla nich przychylnych aby zachęcić do działalności gospodarczej. Po wygranych w wyborach z obietnic nie zostaje nic. Tekst: Byle do września Jacek Tomkiewicz: Bardzo ciekawym zagadnieniem...