Uniwersytet Warszawski - strona 182

Walka z opozycją sejmową- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Walka z opozycją sejmową-proces brzeski. Proces polityczny w 1931-32 w Warszawie, wytoczony przez władze sanacyjne przywódcą opozycji parlamentarnej- przeciwko posłom Centrolewu oraz działaczom partii opozycyjnych nie będących członkami Centrolewu. Przedstawicieli opozycji aresztowano 10 IX 1930 z ...

Znaczenie polityczne BBWR- opracownaie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 63
Wyświetleń: 2205

Znaczenie polityczne BBWR BBWR - Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem Powstanie: grudzień 1927 Do BBWR weszły: Partia Pracy Związek Naprawy Rzeczpospolitej Polska Organizacja Pracy Państwowej Stronnictwo Prawicy Narodowej Chrześcijańsko Stronnictwo Rolnicze (od 1930) Związek Chłopski i

Austria- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

Au. Ref. kancl. Klemensa Metternicha: policja + biurokr. + vs mn. nar. & lib. 1849 - patent marcowy 1860 - dyplom październikowy 1861 - patent lutowy 1867 - dualizm 2: pań. konst. parl. rządy admin. woj. sądy 1: mon. polit. zagr. waluta skarb marynarka gran. Serbia) 1869 - powsz. obow. wo...

Francja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 77
Wyświetleń: 833

Fr. 16 VII 1791 - Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela 1791 - 93 - I Rep. Fr. 1799 - 1804 - 1814 - NB (Konsulat - I Ces. Fr.) 1799 - konst. konsularna 1802 - sen. -cons. (dożyw. i nast. kons.) 1802 - in Rada Prywatna 1804 - „konst. ces.” 1804 - ces. może uzupełn. Sen. 1807 - out Trybunat...

Niemcy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

N. 1815 - 66 - Związek Niem. (39) 1866 - 71 - Związek Pn. Niem. (22) 1867 - konst. 1871 - 1918 - II Rzesza Niem. (25) 1871 - konst. (wspólne: ces. sztab inne) Ces. Niem. = Król Pr. (nieodpow. + tr. + izby + ust. + z prakt. weto, bo ^ Pr. w Bund.) Rząd - Kancl. Rzeszy = prezes pr. Rady Min. Rei...

Państwa autorytarne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

Państwa autoryt.: 1917 - Rosja Radz. - Lenin Ukr. Zakauk. 1919 - Węgierska Rep. Rad - Bela Kun 1922 - Wł. - Mussol. 1923 - Bułg. - Stamboliński, Aleksander Cankow (nacjon.), car Borys III Hiszp. - zamach król. wł. dla gen. Primo de Rivery 1924 - Gr. - gen. Kondilis, gen. Metaxas 1925 - Alb....

Prusy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 861

Prusy od 1807 - ref. Fryd. Wilh. III (powsz. obow. woj. 3 l. + out koleg. + 5 min. + 1os. lok. wł. + sądy + podd. osob. chł. + samorz. msk.) 1850 - konst. oktrojow. (równość pr. Król - (inicj. nieodpow. + wł w. + zbr. + tr. + łaska + izby + promogen. agn.) Min. - (odpow. konst. IMPEACHMENT + kon...

Stany Zjednoczone Ameryki- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia instytucji politycznych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

USA 1787 - konst. + w 10 lat 10 nowel + w 100 lat 15 nowel 1820 - 35 - „era dobrego” nowa proced. wyb. prez. 1854 - in p. republ. 1865 - 75 - Rekonstrukcja (XIII popr. out niewoln.) 1970 - in powsz. pr. wyb. 1913 - XVIII popr. (powsz. wyb. do Sen.) 1920 - XIX popr. (out

Filozofia nieanalityczna, Krytyka intelektu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1029

Krytyka intelektu. Najogólniej można powiedzieć, że filozofia Bergsona składa się z dwóch głównych części: (a) krytycznej, będącej krytycznym ustosunkowaniem się filozofa do zastanych poglądów filozoficznych oraz (b) pozytywnej, w której Bergson przedstawił własne poglądy na najważniejsze zagadnieni...

Instrumenty pochodne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia międzynarodowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 686

Instrumenty pochodne-niesymetryczne Zadanie 1. Inwestor kupił europejską walutową opcję kupna 1.000$ z ceną wykonania 2, 5 zł, terminem wygaśnięcia 1.03.2009 r. płacąc za nią 50 zł. Co się będzie działo, gdy? 1.03.2009 kurs dolara wyniesi...