Uniwersytet Warszawski - strona 181

Znaczenie platonizmu dla kultury Antyku- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

Wyjaśnij znaczenie platonizmu dla kultury Antyku. Wyjaśnij znaczenie pojęcia eksperyment. Wskaż na reprezentantów filozofii empirycznej, dla których eksperyment odgrywał istotne znaczenie w rozwoju nauki. Platonizm dla kultury Antyku Uważał on świat realny, rzeczywisty w jakim żyjemy za niedoskona...

Założenia filozofii pozytywistycznej Augusta Comte- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia filozofii
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2457

Założenia filozofii pozytywistycznej Augusta Comte'a (+POZYTYWIZM). Czym zajmuje się etyka. Wskaż główne poglądy etyczne filozofów starożytnych. August Comte (1789 -1857), twórca filozofii pozytywistycznej, studiował na politechnice, nie ukończył szkoły humanistycznej, autor Kurs filozofii pozytywn...

Bilans drugiej wojny światowej dla narodu i państwa polskiego- opracow...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 14
Wyświetleń: 560

Bilans drugiej wojny światowej dla narodu i państwa polskiego 1. Straty demograficzne i materialne Polski Druga wojna światowa i związana z nią okupacja Polski spowodo­wały wysokie straty demograficzne wśród polskiego społeczeństwa. Ofiarą bezpośredniej i pośredniej eksterminacji władz hitlerowski...

Delegatura rzśdu RP- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

Delegatura rządu RP - organizacja, zadania, wpływy polityczne. Było to konspiracyjne przedstawicielstwo rządu RP w kraju. Głównym zadaniem była organizacja polityczna państwa podziemnego i przygotowanie administracji na okres po wyzwoleniu. W skład delegatury - odpowiedniki przedwojennych ministers...

Eksploatacja gospodarcza ziem polskich 1939- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Eksploatacja gospodarcza ziem polskich 1939-1945 Plany niemieckie wobec ziem polskich: - germanizacja drogą zniemczenia miejscowej ludności - realizowanie zamiarów oczyszczenia tych ziem z dotychczasowych mieszkańców - wykorzystywanie istn...

Geneza i program OZN- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Geneza i program OZN. OZN - Obóz Zjednoczenia Narodowego Geneza: Potrzeba stworzenia następcy BBWR oraz konsolidacji obozu sanacyjnego rozbitego po śmierci J.P. Stworzenie nowej organizacji nie było proste Rydz - Śmigły zde...

Pierwsze ośrodki władzy lokalnej 1918-1919

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 609
Wyświetleń: 4193

PIERWSZE OŚRODKI WŁADZY LOKALNEJ 1918-1919 (to jest jakieś uzupełnienie, choć w wersji ogólnej już jest to pytanie. Robert przesłał to dziś na wyborową) Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego powstała 19.X .1918 w Cieszynie przewodniczący: Józef Londzin cel: przejęcie władzy w ks. Cieszyńskim po ro...

Stosunki polsko- radzieckie w latach II wojny światowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1309

Stosunki polsko - radzieckie w latach II wojny światowej. Armia czerwona wkroczyła na teren RP 17.09.1939r. od tej chwili rozpoczął się okres okupacji Polski przez ZSRR. Stosunki polsko - radzieckie w I okresie II WŚ były złe. ZSRR był agresorem, który pod fałszywymi hasłami wkroczył na tereny wscho...