Uniwersytet Warszawski - strona 175

Istota kolonializmu i jego konsekwencje- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602

Istota kolonializmu i jego konsekwencje Temat nr 1 wydarzenia II połowy XIX wieku oraz I wojna światowa są efektem nierównomiernego rozwoju kapitalizmu po utracie kontroli nad Amerykami Brytyjczycy zwrócili się w kierunku Azji i Afryki, które różniły się między sobą możliwościami penetracyjnymi i...

Państwo św. Augustyna- referat

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1897

Święty Augustyn po zdobyciu „wiecznego” miasta - Rzymu przez Wizygotów w roku 410, podjął się odpowiedzi na pytania: jeżeli upadł Rzym, to w takim razie czy jest jeszcze coś pewnego? Jako mogło dojść do tego? Niektórzy winę zrzucali na chrześcijan...

Podstawy socjologii - wprowadenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2079

Socjologia - definicja socjologii, wyjaśnienie istoty socjologii jako nauki, krótkie omówienie powstania i rozwoju socjologii, podział socjologii na ogólną i szczegółową, związki pomiędzy socjologią ogólną a szczegółową. SOCJOLOGIA - to nauka zajmująca się zbiorowościami ludzkimi, ich powstawaniem, ...

Analiza budowy i funkcjonowania organizacji społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Analiza budowy i funkcjonowania organizacji społecznej - struktura, cele organizacji, pojęcie struktury i rodzaje, ustalenie celów organizacji i ich powiązanie ze strukturami, pojęcie podsystemu społecznego i jego znaczenie, związek z analizą organizacji, pojęcie uczestnictwa organizacyjnego. Organ...

Cele i funkcje organizacji społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Cele i funkcje organizacji społecznej - pojęcie celu organizacji, sposoby osiągania celów organizacji, typy celów organizacji, zmiany, problematyka kolizji celów, funkcje organizacji. Celem organizacji jest to co faktycznie określa jej działalność a tym samym jej wizerunek w społeczeństwie. Innymi ...

Ekonomiczne podstawy życia społecznego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

Ekonomiczne podstawy życia społecznego - pojęcie, wskazanie głównych podstaw życia społecznego oraz ich powiązań ze sobą, podział, krótkie omówienie elementów składowych z wskazaniem wpływu na kształt życia społecznego.. Dynamikę i intensywność zjawisk i procesów określonych mianem życia społeczneg...

Instytucje społeczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1064

Instytucje społeczne - pojęcie, uwarunkowania powstania instytucji społecznych, rodzaje instytucji, znaczenie instytucji. Instytucja - to określone osoby, przydzielone im środki i unormowane czynności, które te osoby wykonują na rzecz szerszej zbiorowości by zaspokoić ich potrzeby. Warunki właściw...

Jażń- charakterystyka osobowości społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 273
Wyświetleń: 3227

Jaźń - charakterystyka osobowości społecznej, jej składniki, pojęcie jaźni, rodzaje, znaczenie dla funkcjonalności zbiorowości Osobowość społeczna - to zespół trwałych cech jednostki, wpływających na jej postępowanie wyrastających na p...

Kontrola społeczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 784
Wyświetleń: 3178

Kontrola społeczna - pojęcie, zalety i braki samokontroli, mechanizmy kontroli społecznej, rodzaje sankcji i zakres ich oddziaływania, znaczenie kontroli społecznej. Kontrola społeczna- kontrola NIE OKREŚLANA PRZEZ PRZEPISY, to taka kontrola bez udziału prawa. W każdej zbio0rowości społecznej spoty...

Kultura- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Socjologii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

Kultura Pierwotnie słowo kultura oznaczało uprawę roli. Obecnie kultura jako zjawisko społeczne ma trzy znaczenia: dobre wychowanie, maniery, moralność wiedza, oświata, instytucje oświatowe sztuka, twórczość artystyczna, środki masowego przekazu Poboczne znaczenie kultury jest wartościujące a t...