Uniwersytet Warszawski - strona 173

XX Zjazd KPZR i jego konsekwencje- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1099

XX Zjazd KPZR i jego konsekwencje Temat nr 48 po śmierci Stalina do roli największych ideologów ruchu robotniczego pretendować zaczęli Mao-Tse Tung i Włoch Palmiro Togliatti - aby za...

Kurdowie- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

Problem kurdyjski Temat nr 41 Kurdowie - sunniccy islamiści, używający języka kurdyjskiego, którego początki sięgają XI wieku - obecnie na świecie żyje około 25 milionów Kurdów w XIX wieku, głównie w latach 1826-1885 Kurdowie wzniecali wiele pow...

Liga Narodów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1743

Geneza, cele i działalność Ligi Narodów Temat nr 19 dotychczasowe organizacje zajmowały się tylko wyspecjalizowanymi problemami polityki światowej (np. Międzynarodowy Czerwony Krzyż) powstała na życzenie Thomasa Woodrow Wilsona, przy nikły...

Przejęcie władzy przez faszystów niemieckich- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 56
Wyświetleń: 973

Przejęcie władzy przez faszystów niemieckich Temat nr 22 w wyniku kryzysu ekonomicznego i politycznego w Niemczech przywódcy utracili poparcie i zaufanie społeczeństwa - krytykowano partie SPD, DDP, Centrum, rosło zaś poparcie dla partii radykalnych, czyli komunistów (KPD) i faszystów (NSDAP) pla...

Powstanie i rozwój Ruchu Państw Niezaangażowanych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Powstanie i rozwój Ruchu Państw Niezaangażowanych Temat nr 39 powstał z inicjatywy Mahatmy Gandhiego na konferencji w Bandungu w IV 1955 roku założyciele: 29 państw premier Indii Neru prezydent Egiptu Gamal Naser przywódca Jugosławii Josip Tito prezydent Indonezji Suharno cele: zachowanie ...

Persja, Rosja, Chiny- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 0
Wyświetleń: 623

Rewolucja perska 1906-1911, przewrót turecki 1908, rewolucja chińska 1911 Temat nr 11 Turcja 1908 motorem działalności byli wojskowi - organizacja „Jedność i Postęp” w Salonikach, która domagała się przywrócenia konstytucyjnego systemu i mithatowskiej konstytucji, zawieszonej przez Abdul Hamida I...

Praska Wiosna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 98
Wyświetleń: 798

Praska „Wiosna” Temat nr 50 sytuacja w Pradze była gorąca po brutalnym stłumieniu przez władzę demonstracji studenckich na jesieni 1967 roku narastała krytyka konserwatywnego komunizmu uprawianego przez kierownictwo Komunistycznej Partii Czech, na której czele od śmierci Klementa Gottwlada stał p...

Rewizjonizm i polityka appeasmentu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 42
Wyświetleń: 805

Rewizjonizm i polityka appeasmentu Temat nr 25 po dojściu do władzy Adolf Hitler doskonale kamuflował swoje prawdziwe cele - działalność rozpoczął od programu odbudowy gospodarki i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz wytworzeniu kultu wodza - w ...

Rewolucja w Rosji 1905-1907- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Rewolucja w Rosji 1905-1907 Temat nr 10 niepokoje i późniejsza rewolucja w Rosji miały charakter społeczno-ekonomiczny - zawierały postulaty wyzwolenia społecznego, podmiotowości dla proletariatu, praw dla burżuazji, ewolucji systemu carskiego, na co szczególnie silnie nalegało

Spory brytyjsko-rosyjskie i porozumienie z 1907 roku- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Spory brytyjsko-rosyjskie i porozumienie z 1907 roku Temat nr 6 konflikt o Afganistan rosyjska ekspansja w II połowie XIX wieku przestawia się na kierunek południowy - Kaukaz, Turkmenistan stało to w sprzeczności z brytyjską koncepcją utworze...