Uniwersytet Warszawski - strona 172

CZeka, NEP, faszyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

OGÓLNOROSYJSKA NADZWYCZAJNA KOMISJA DO WALKI Z KONTRREWOLUCJĄ I SABOTAŻEM, Wsierossijskaja czriezwyczajnaja komissija po bor'bie s kontrriewolucyjej i sabotażem (WCzK), pot. Czeka, policja polit. sowieckiej Rosji (potem Ros.FSRR) powołana 20 XII 1917 na polecenie Lenina i z inicjatywy F. Dzierżyński...

Europa XIX i XX wieku- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Ewolucja systemów politycznych państw europejskich na przełomie XIX/XX wieku Temat nr 2 w wyniku rozwoju kapitalizmu tworzyły się nowe warstwy społeczne żądające praw politycznych - proletariat i burżuazja nastąpiła demokratyzacja państw kapitalistycznych proces demokratyzacji struktur ustrojowy...

Faszyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1393

Narodziny, rozwój i upadek faszyzmu włoskiego Temat nr 21 we Włoszech parlamentaryzm w pełni tego słowa znaczeniu istniał dopiero od 1912 roku, był więc systemem nowym i nietrwałym po I wojnie światowej wzrosło poczucie „kalekiego zwycięstwa” - W...

Procesy integracyjne w Europie Wschodniej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 35
Wyświetleń: 924

Procesy integracyjne w Europie Wschodniej Temat nr 35 Kominform - Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych międzynarodowy ośrodek polityczny i ideologiczny partii komunistyczny utworzony we IX 1947 roku w Wilczej Górze koło S...

Konflikt północnoirlandzki- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 0
Wyświetleń: 777

Konflikt północnoirlandzki Temat nr 40 w 1916 roku wybuchło w Ulsterze powstanie wielkanocne przeciw Brytyjczykom - w obliczu wojny ni można była ani interweniować, ani rozmawiać 1918 - wybory w Irlandii wygrywa Sinn Feinn, a Irland...

Rewolucja Meji i ekspansja polityczna Japonii- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1372

Rewolucja Meji (1868) i ekspansja polityczna Japonii Temat nr 4 przed rewolucją Meji Japonia była krajem na wpół feudalnym i kompletnie pozbawionym przemysłu istniało ogromne rozwarstwienie i zacofanie społeczeństwa, pogłębiane nieustanną ...

Jesień ludów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1477

Jesień ludów Temat nr 51 Węgry w roku 1988 powstało wiele licznych grup odwołujących się do Października'56 V 1988 - Janos Kadar ustąpił ze stanowiska sekretarza generalnego WSPR, jego stanowisko objął nastawiony liberalnie Karoly Grosz nastąpiła liberalizacja życia, urządzono uroczysty pogrzeb...

Narodziny KBWE/OBWE- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 112
Wyświetleń: 833

Narodziny KBWE/OBWE Temat nr 47 22 XI 1972 - spotkanie w Helsinkach przedstawicieli 32 państw europejskich oraz Kanady i USA do spotkania mogło dojść dzięki częściowemu rozluźnieniu i odprężeniu w stosunkach między wrogimi obozami - załagodzenie konfliktu w Wietnamie, przyschnięcie sprawy podział...

Eksport rewolucji a kształtowanie się systemu komunistycznego w Europi...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973

Eksport rewolucji a kształtowanie się systemu komunistycznego w Europie Środkowej w II połowie lat 40. XX wieku Temat nr 32 Czechosłowacja po powrocie z emigracji prezydent Edward Benesz powołał w 1945 koalicyjny Rząd Frontu Narodowego Czechów i Słowaków, który przeprowadził