Uniwersytet Warszawski - strona 168

Nowatorstwo psychologizmu i jego odmiany- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

NOWATORSTWO PSYCHOLOGIZMU I JEGO ODMIANY psychologizm bierze za punkt wyjścia psychiczne cechy jednostki, czyni z nich zmienne, po czym stara się zinterpretować zjawiska społeczne jako ich przejawy lub zjawiska pochodne; fascynacja psychologią jako podstawową nauką o czł.; źródłem psychologizmu jes...

Nowolewicowa krytyka- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

NOWOLEWICOWA KRYTYKA „STAREJ LEWICY” Krytyka prymatu teorii nad praktykę w „ starej lewicy ”. Nowa lewica : działać impulsywnie, myślenie jest skażone starym reżimem. „ Stara lewica ” mówi o społeczeństwie hierarchicznym, opartym na partii w ...

Oblicza socjalizmu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 756

OBLICZA SOCJALIZMU PLURALIZM IDEOLOGII SOCJALISTYCZNEJ BABUWIZM ( Grachus Babeuf ) - idea równości była fundamentalną przesłanką tego nurtu. Skoro więc wszyscy ludzie mają z natury te same prawa do wszystkich dóbr, a źródłem nierówności jest własność prywatna, to własność należy znieść. Przyszłe sp...

Odmiany- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

Odmiany, ewolucja koncepcji umowy społecznej Hobbes - Żyje w czasach niepokoju, a swoje dzieła pisze na wygnaniu w Paryżu (emigracji). Jego kraj pogrążony jest w wojnie. Dwa stronnictwa ścierają się, nie widać pojednania, w kraju brak jest porządku politycznego, uległ on załamaniu. Zaczął się zasta...

Odrodzeniowe koncepcje jednostki- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Odrodzeniowe koncepcje jednostki, państwa i społeczeństwa Erazm z Rotterdamu Atakował szlachectwo bez cnoty godności duchowej bez pobożności; w sferze politycznej potępiał wojnę, która wszczynają monarchowie, ale której złe skutki spadają na gł...

Pluralizm współczesnego liberalizmu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 700

Pluralizm współczesnego liberalizmu Wszystkich neoliberałów łączy przyjęcie wartości „wolność” za wartość podstawową. Wszyscy godzą się, iż jednostka jest moralnie odpowiedzialna za swój los. Państwo powinno gwarantować pewien katalog wolności. ...

Początki chrześcijaństwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1085

Początki chrześcijaństwa - odejście od tradycji antycznej: - zmiana poglądów na temat życia doczesnego - nie należy dążyć do sławy czy szczęścia, gdyż wszystko, co teraz i tutaj jest niczym w obliczu życia wiecznego: Chrystus: „Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je, a kto je straci,...

Podstawowe założenia pozytywizmu filozoficznego i jego odmiany- opraco...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 791

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA POZYTYWIZMU FILOZOFICZNEGO I JEGO ODMIANY twórcą pozytywizmu jest Auguste Comte; to, co „pozytywne” jest przeciwstawne temu, co negatywne, urojone, jałowe, chwiejne, mgliste i destrukcyjne; pozytywny to realny, pewny, ścisły, konstruktywny; ZAŁOŻENIA: 1. antykrytycyzm sprzec...

Powstanie i ewolucja idei socjalistycznych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 511

Powstanie i ewolucja idei socjalistycznych początek myśli socjalistycznej datowany jest na schyłek Wielkiej Rewolucji Francuskiej i powstanie Sprzysiężenia Równych Babeuf'a BABEUF - twórca koncepcji społeczno-politycznej zw. Babuwizmem, zgodnie z którą podstawą systemu ekonomicznego winna być wspó...

Pozytiwizm (Comte)- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

POZYTYWIZM - AUGUST COMTE (1798 - 1857) Podąża w kierunku wyznaczonym przez filozofów Oświecenia. Przypisuje rozwojowi wiedzy wpływ decydujący. Tak jak Condorcet uznaje za oczywisty związek wiedzy, cnoty i szczęścia. Z postępem w dziedzinie poznania doskonalą się koncepcje sprawiedliwości. Z jego ...