Uniwersytet Warszawski - strona 164

Utylitaryzm- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1197

U t y l i t a r y z m J. Baszkiewicz F. Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych.., F.Copleston Historia filozofii., źródła (J.Bentham, J.Mill). Podstawy filozoficzne i prekursorzy utylitaryzmu. Utylitaryzm zrodził się w kręgu e m p i r y z m u brytyjskiego, który niewątpliwie odegrał zasad...

Amerykańskie credo republiki- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 441

AMERYKAŃSKIE CREDO REPUBLIKI Wpływ Dzieła klasyków (Aryst., Cycero, Polibiusz), bo trzeba zerwać z anglosaskim dziedzictwem po rewolucji, z antyku np.: teoria ustroju mieszanego, teoria praw naturalnych i cnoty będącej warunkiem ustroju wolnośc...

Amerykanie de lux

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

AMERYKANIE U podstaw amerykańskiej konstytucji leży reguła samookreślenia (Locke). Widoczna jest wiara w moc aktu kreacji, w to, że można społeczne związki oprzeć na racjonalnych podstawach. Jak to stwierdził Aleksander Hamilton w pierwszym numerze „Federalisty”, „refleksja i wybór” zamiast „przypa...

Anarchizm (Godwin, Proudhon, Bakunin)- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 721

ANARCHIZM Anarchizm = „sceptycyzm polityczny” (Otfried Hoffe). Bezwzględne zakwestionowanie prawomocności przymusu politycznego. Wszelka władza jest nieprawowita i szkodliwa. Od najdawniejszych czasów dowodzono, że istnienie państwa jest koniecz...

Anarchizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 952

ANARCHIZM Anarchizm jest radykalnym przejawem „sceptycyzmu politycznego” (Otrfried Hoffe) Od czasów Platona podkreślano że państwo jest podstawowym warunkiem istnienia sprawiedliwości anarchizm neguje to twierdzenie Nawiązywał do starożytnych...

Angielski republikanizm - Milton

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

ANGIELSKI REPUBLIKANIZM JOHN MILTON (1608 - 1674) Główne dzieła: „The Reformation of England” (1641) “Raj utracony” Anglia naturalnym spadkobiercą republikańskiego Rzymu. Anglia z Rzymu przejęła tak wiele, że można ją uznać za commonwealt...

Antoine Condorcet, Kant, Hume- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1029

Antoine Condorcet: Kumulatywna teoria wiedzy. Każde pokolenie już na samym początku swojej drogi jest mądre mądrością i doświadczeniem swoich przodków. Posługuje się porównaniem Condillaca: człowiek to posąg który na początku był obdarzony jedynie rozumem receptywnym. Pod wpływem odbieranych bodźcó...

Antyczne koncepcje doskonałej polis- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Antyczne koncepcje doskonałej polis Polis (państwo-miasto)-podstawowa forma polityczna dawnej Grecji, -obwarowana aglomeracja miejska i związane z nią terytorium wiejskie (formowała się w VIII w p. n.e), -na czele stał bóg-opiekun, -idealna polis przedstawiona w „ Państwie” Platona, -polis tkwi...

De Maistre, Tocqueville- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 56
Wyświetleń: 609

De Maistre: Teologia polityczna. Zwolennik teorii, że istnieje coś takiego jak Opatrzność i silnie determinuje ona rzeczywistość, np. „ Rewolucja polityczna jest tylko drugorzędnym motywem wielkiego planu, który rozwija się przed nami ze straszliwym majestatem”. W wydarzeniach jakie mają miejsce na...