Uniwersytet Warszawski - strona 162

Piotr Skarga, Kazania Sejmowe, kazanie II

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 525

Piotr Skarga, Kazania Sejmowe, kazanie II wstęp - słowa Jezusa o miłości i pokoju Treść Kazania (przed tym jeszcze krótki wstęp o braku stałości na świecie, miłości i pokoju) Królestwa giną i upadają: królestwa porównane do ciała (również chorują, proszą o bożą pomoc, korzystają z leksarstw). Wsp...

Piotr Skarga, Kazania Sejmowe, kazanie VII

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

KAZANIA SEJMOWE Piotra Skargi, Kazanie VII Prawa i statuty: Sprawiedliwe - potrzebne są RP 2. Niesprawiedliwe - obecne w RP CO TO JEST PRAWO? - jako nauka życia i kanon spraw ludzkich, którym „prostują postępki swoje” DWIE RZECZY PRAWA: Świeca wyznacza drogę, którą należy podążać Surowa kar...

Polska poezja świecka XV w.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 217
Wyświetleń: 966

Polska poezja świecka XV w., oprac. Maciej Włodarski, BN I 60, 1997. WSTĘP Rozwój poezji w Polsce do XV w. tzw. poezja „ludowa” - przedchrześcijański folklor, niegodny uwiecznienia (brak znajomości języka polskiego u piśmiennych duchownych; pogaństwo), pieśni obrzędowe (weselne, żałob-ne, związa...

Proza polska wczesnego renesansu 1510-1550 - Sowiźrzał krotofilny i śm...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 889

Proza polska wczesnego renesansu 1510-1550, oprac. J. Krzyżanowski, Warszawa 1954 - Sowiźrzał krotofilny i śmieszny (Sowizdrzał krotochwilny i śmieszny) Tytułem wstępu należałoby zapodać parę informacji na temat tego, z czym w ogóle mamy tu do czynienia. Otóż, Drodzy Pańśtwo, mamy tu do czynienia z...

DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 630

DRUGI OKRES FILOZOFII STAROŻYTNEJ Protagoras - sofista, przedstawiciel nowego typu filozofii o orientacji humanistycznej i o stanowisku relatywistycznym. Sofiści z zawodu byli nauczycielami, przygotowującymi do życia publicznego. Okres działalności...

Czynności prawne - Osoba fizyczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Czynności prawne Czynność prawna - jest to czynność dokonywana przez osobę fizyczną lub prawną, która służy do nawiązania stosunku cywilno-prawnego. Czynności mogą wynikać z ustaw, z umów, jak również stosunek cywilno-prawny może być nawiązany przez czyny niedozwolone. Czynności - jednostronne (zło...

Elementy prawa administracyjnego - administracja publiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 182
Wyświetleń: 616

ELEMENTY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Administracja A dministracja - jedna z podstawowych dziedzin działalności państwa, polegająca na zarządzaniu, lub też ogół organów państwowych zajmujących się administrowaniem działalność wykonawczo-zarządzająca, prowadzona w państwie wszystko to, co nie jest usta...

Prawo Administracyjne - Środki odwoławcze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 665

P R A W O A D M I N I S T R A C Y J N E ISTOTA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO Administracja - organizacja składająca się z różnych jednostek, które zajmują się na bieżąco zarządzaniem. Za administrację uważa się wszystko co jest działalnością państwową a nie jest ustawodawstwem i wymiarem sprawiedliwości....

Elementy prawa rodzinnego - małżeństwo cywilne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

System prawa RP Elementy prawa rodzinnego małżeństwo cywilne - zawierane jest przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego( jest to jedna z dwóch równorzędnych form zawierania małżeństwa - 2 to małżeństwo konkordatowe - o tym dalej) Pr...

Klasyczny liberalizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 938

KLASYCZNY LIBERALIZM Nazwa liberalizm wywodzi się od nazwy partii LIBERTALES z Hiszpanii walczącej z despotyzmem królewskim. Pojęcie liberalizm jest wieloznaczne: - postawa człowieka - ekonomia - filozofia społeczna Nas zajmuje to trzecie rozumienie liberalizmu. Liberalizm swoje apogeum osiągn...