Uniwersytet Warszawski - strona 161

Mikołaj Rej, Wybór pism - Kupiec, Wizerunk

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 714

Mikołaj Rej, Wybór pism - Kupiec, Wizerunk „Kupiec” formalnie dialog zaliczany do dramatu przeznaczone głównie do czytania nawiązanie do schematu moralitetu MORALITET W centrum moralitetu stoi dramatyczna decyzja bohatera między dobrem a ...

Mikołaj Rej, Wybór pism - Źwierciadło

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1260

Mikołaj Rej, Wybór pism, oprac. A. Kochan, Wrocław 2006 (BN I 308) - Źwierciadło Źwierciadło składa się z kilku części (chronologicznie, na podstawie całości utworu): 1. Żywot człowieka poczc...

Mikołaj Rej, Wybór pism - Figliki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2324

Mikołaj Rej, Wybór pism - Figliki Figliki Mikołaja Reja ukazały się dwukrotnie jako zakończenie Źwierzyńca, po raz pierwszy w 1562 r. Było to 211 epigramatów pod tytułem: Przypowieści przypadłe, z których się może wiele rzeczy przstrzec. Po śm...

Mikołaj Rej, Wybór pism - Krótka rozprawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1071

Mikołaj Rej, Wybór pism, oprac. A. Kochan, Wrocław 2006 (BN I 308) - Krótka rozprawa „Krótka rozprawa między trzema osobami, Panem, Wojtem, a Plebanem, którzy swe i innych ludzi przygody wyczytają. A takież i zbytki i pożytki dzisiejszego świa...

Mikołaj Rej, Wybór pism - Źwierzyniec, rozdział II

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 952

Mikołaj Rej, Wybór pism, oprac. A. Kochan, Wrocław 2006 (BN I 308) - Źwierzyniec Źwierzyniec zawierający 700 ośmiowierszy (epigramaty) napisanych trzynastozgłoskowcem. Są wśród nich anegdoty, alegorie, portrety, wreszcie swawolne Figliki. Znajduj...

Mikołaj Rej, Wybór pism - Źwierzyniec, rozdział III

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 490

Mikołaj Rej, Wybór pism, oprac. A. Kochan, Wrocław 2006 (BN I 308) - Źwierzyniec - rozdział III I. O osobach sprawujących funkcje świeckie. Król lub inny przełożony - ma trudno, bo jest na świeczniku, więc nie dość, że go obgadują za plecami, to przed nim samym kłamią, pochlebiają i przymilają się...

Mikołaj Sęp Szarzyński, BPS, t. 23, Poezje zebrane, s. 1-52

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 371
Wyświetleń: 882

Mikołaj Sęp Szarzyński urodził się ok. 1550 r. w Zimnejwodzie lub Rudnie (okolice Lwowa) w rodzinie szlacheckiej. Studia uniwersyteckie odbywał w Wittenberdze (od 21 V 1563r) i Lipsku (od jesieni tegoż roku).W roku 1601 ukazał się je...

Mikołaj Sęp Szarzyński, BPS, t. 23, Poezje zebrane, s. 52-72

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 693

Mikołaj Sęp Szarzyński, BPS, t. 23, Poezje zebrane, s. 52 - 72 Sonet I, O krótkości i niepewności na świecie żywota człowieczego czas szybko przemija, radość może nagle zostać zmącona przez śmierć. -człowiek jest wciąż dręczony pokusami. -wszystkie starania nic nie pomagają, ponieważ pragnienie s...

Montaigne, Próby - Apologia Rajmunda Sebond, wprowadzenie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1113

Montaigne - Próby Apologia... - wprowadzenie Apologia Rajmunda Sebond jest największym traktatem racjonalistycznym we Francji w XVI wieku, a może nawet najważniejszym traktatem tego rodzaju w ówczesnej Europie. Jest summą racjonalizmu rensansowego, a przy tym, jak wszystko u Montaigne'a, nosi pięt...