Uniwersytet Warszawski - strona 160

Jan Kochanowski, Fraszki, Księgi pierwsze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 189
Wyświetleń: 644

Jan Kochanowski, Fraszki, Księgi pierwsze FRASZKI W języku włoskim „frasca” dosłownie oznacza „gałązkę pokrytą liśćmi”, przyjęły się także w owym języku znaczenia przenośne typu: osoba bez znaczenia, niepoważna; rzeczy i sprawy małej wagi; j...

Jan Kochanowski, Pieśni: Księga I, pieśni I-XVII

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 658
Wyświetleń: 1624

Księga I Pieśń I (Byś wszystko złoto posiadł, które, powiadają) Liryka refleksyjna, pouczająca, parenetyka! W tej pieśni refleksyjnej występuje typ wiersza oratorskiego. Wyraziście rysuje się obecność domniemanego słuchacza, który staje się przedmiotem dydaktycznych zabiegów. Pieśń odwołuje się d...

Jan Kochanowski, Pieśni, Księga pierwsza, pieśni XVII-XXV

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 532
Wyświetleń: 1463

Jan Kochanowski, Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1997 lub wyd. nast. (BN I, 100) KSIĘGI PIERWSZE ( XVII - XXV ) Pieśń XVII ,,Słońce już padło, ciemna noc nadchodzi (…)” Pieśń wyraźnie zaznacza dwie części składowe. Pierwsza strofa jest wstępem, pozostałe stanowią wypowiedź bohaterki. ...

Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów - dedykacja, psalm 1, 71

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1337

Jan Kochanowski, Psałterz Dawidów, oprac. K. Meller, Kraków 1997 - dedykacja, psalm 1, 71 INFORMACJE OGÓLNE - wydany w 1579 r w Drukarni Łazarzowskiej, - składa się ze 150 psalmów podzielonych na 5 ksiąg. - podmiot liryczny: Dawid król...

Jan Kochanowski, Treny (VIII-XIII)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1372

JAN KOCHANOWSKI, Treny VIII-XIII PODMIOT LIRYCZNY: wątpiący, złamany cierpieniem ojciec, człowiek wykształcony, wyznający filozofię stoicką [co zmienia się, kiedy przychodzi mu stanąć twarzą w twarz z cierpieniem] TREN VIII -adresat: Ur...

Józef Bartłomiej Zimorowic, Sielanki nowe ruskie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2352

Józef Bartłomiej Zimorowic Sielanki nowe ruskie - Trużeńcy Tytuł: trużeńcy - pielgrzymi wędrujący po odpustach i do miejsc świętych. Forma: dialog, w którym biorą udział trzy postacie - M...

Kadłubek - Kronika opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 644

1.PROLOG * Opis powodów dla których powstała owa kronika ( chęć zachowania dla potomków chwalebnych czynów ich przodków oraz danie ich za przykład, uświęcenie wojen [?]), przedstawienie ważności i trudności tegoż przedsięwzięcia, określenie przyczyny z jakiej podjął się go ( wyrzeka się chęci zysku,...

Kroniki Długosza - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1197

KRONIKA DŁIGOSZA 1. KSIĘGA SIÓDMA a) * Najad Tatarów - opis pochodzenia nazwy tegoż plemienia ( od rzeki Tartar lub z tatarskiego tartar - mnóstwo), opis ich aparycji i usposobienia ( wytrzymali, rozpustni, poganie, w stosunku do ludzi spoza plemien...

Lista najważniejszych publikacji dotyczących Wacława Potockiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2030

Lista ważniejszych publikacji dotyczących Potockiego: Leszek Kukulski, Prolegomena filologiczne do twórczości Wacława Potockiego, Wrocław 1962. Maria Otermanówna, „Periody” Wacława Potockiego a „Treny” Jana Kochanowskiego, Katowice 1965. Jan Malicki, Słowa i rzeczy. Twórczość Wacława Potockiego w...

Mikołaj Rej, Wybór pism - Źwierzyniec, rozdział I

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 161
Wyświetleń: 616

Mikołaj Rej, Wybór pism, oprac. A. Kochan, Wrocław 2006 (BN I 308) - Źwierzyniec - rozdział I Rozdział pierwszy Źwierzyńca składa się z trzynastu ośmiowersowych epigramatów. Poprzez przytaczanie portetów, biogramów, przypowieści i anegdot o “s...