Uniwersytet Warszawski - strona 157

Struktura Kościoła rzymskokatolickiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 861

Struktura Kościoła rzymskokatolickiego Wszystkie sprawy organizacyjne regulowane są przez kodeks prawa kanonicznego. W myśl jego postanowień podstawową jednostką Kościoła jest diecezja (mogą się łączyć w metropolie - prowincje), która z kolei dzi...

Historia książki - Elzewirowie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia książki i bibliotek
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1015

Elzewirowie W XVII wieku Holandia osiągnęła niebywały rozkwit i ożywienie drukarstwa. W tym okresie działali tam m.in. Elzewirowie.  Protoplastą rodu był Ludwik I (ok. 1540-1617), pochodzący z Lowanium w Brabancji. - W 1580 osiadł w Lejdzie gdzie prowadził działalność introligatorska, księgarską i...

Wykład - Okazanie osób i rzeczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kryminalistyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1246

OKAZANIE OSÓB I RZECZY. Okazanie jest czynnością służącą wydobyciu śladów pamięciowych. Jest to szczególna forma przesłuchania. Przedmiotem okazania może być osoba, zwłoki, rzecz. Okazania zwłok dokonuje się na sali sekcyjnej, w kostnicy. Najczęś...

Średniowieczna poezja łacińska

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 168
Wyświetleń: 945

Średniowieczna poezja łacińska Średniowieczna twórczość łacińska powstająca w Polsce stanowi integralną część naszego piśmiennictwa. Poezja łacińska różni się od wernakularnej formą, określonymi konwencjami literackimi, procesem rozwoju, kręgiem odbiorców, odmienną tematyką. Polska przyjmując chrze...

Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, t. I, księga III

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1190

Łukasz Górnicki, Dworzanin polski, t. I, księga III Tytuł: Dworzanin polski, t. I, księga III Autor: Łukasz Górnicki Po raz pierwszy wydane: w 1566 roku Informacje wstępne: Dworzanin polski stanowi po części przekład, a po części

Andrzej Frycz Modrzewski, Wybór pism, O poprawie Rzeczpospolitej, o ob...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 182
Wyświetleń: 826

KSIĘGA I. O OBYCZAJACH Rozdział IV Wielka jest moc obyczajów. - rola i znaczenie obyczajów w życiu, definicja państwa i klasyfikacja ustrojów. „ (…) rzecząpospolitą rządzić muszą dobre obyczaje”. Rozdział V Dobre obyczaje polegają na rozumnym poznaniu i na przywyknięciu do tego, co uczciwe; złe wyn...

Andrzej Frycz Modrzewski, Wybór pism: O poprawie Rzeczpospolitej (rozd...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 756

INFORMACJE WSTĘPNE. -traktat Andrzej Frycza Modrzewskiego, wydany przez krakowską Drukarnię Łazarzową w 1551 roku -należy d grupy renesansowych pism emendacyjnych -pismo miało na celu przedstawienie ówczesnych problemów Rzeczpospolitej i podanie sposobów prowadzących do ich rozwiązania -pisma w...

Andrzej Krzycki, Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1092

Andrzej Krzycki, utwory wybrane i zebrane przez A. Jelicz w Antologii poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, Szczecin 1985 Andrzej Krzycki do czytelnika Si quis durior acriorque nostro Podmiot zwraca się do czytelnika z prośbą, aby nie krytykował on ostro jego utworów. Podmiot rozumie, że odbiorca m...

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543 - Jan Dantyszek

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1176

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, oprac. A. Jelicz, Szczecin 1985 - Jan Dantyszek Jan Dantyszek (1485-1548) - najstarszy syn Jana von Höfen - w 1503r. zdobył pierwszy stopień akademicki (bakalaureat) w Akademii Krakowskiej. - w 1504-1532 robił karierę dypomatyczną - nawiązał osobiest...

Antologia poezji polsko -łacińskiej 1470 - 1543: Andrzej Krzycki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 462

Antologia poezji polsko-łacińskiej 1470-1543, Andrzej Krzycki [O sprawach Rzeczypospolitej i religii] Do króla Polski Zygmunta Nie rogo iurato credas, Sismunde, magistro Podmiot błaga Zygmunta, żeby nie wierzył „zapewnieniom mistrza”. N...