Uniwersytet Warszawski - strona 156

Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce komunistycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 798

Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w Polsce komunistycznej Mała Konstytucja z 19 lutego 1947 roku nie zawierała ani jednego słowa na temat kwestii wyznaniowych. Deklaracja Sejmu Ustawodawczego z 22 lutego 1947 roku zobowiązywała się m. in. do realizacji równości wobec prawa bez względu na ...

Główne determinanty polityki wyznaniowej III RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1498

Główne determinanty polityki wyznaniowej III RP Polityka wyznaniowa po 1989 roku naznaczona została przez szereg przesłanek: a) Czynnik religijny stał się czynnikiem politycznym, wykorzystywanym w walce między ugrupowaniami politycznymi; b) Toczyła się ogólnospołeczna dyskusja o miejscu i roli re...

Główne determinanty polityki wyznaniowej Polski lat 1944-1989

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1050

Główne determinanty polityki wyznaniowej Polski lat 1944 - 1989 Powojenną politykę wyznaniową Polski wyznaczały dwie główne przesłanki: a) Oficjalnie głoszona i formalnie akceptowana ideologia marksizmu - leninizmu. b) Zmieniające się uwarunkowania polityczne, decydujące zarówno o rozwiązaniach p...

Historyczny rozwój współczesnych religii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 749

. Historyczny rozwój współczesnych religii Religia - to oparty na tradycji zespół przekonań (wierzeń) dotyczących świata (w tym także człowieka i ludzkości) oraz sił nimi rządzących, w których to przekonaniach odzwierciedla się stosunek człowieka do - różnie pojmowanego sacrum, uzewnętrzniający się...

Mapa wyznaniowa II RP wg statusu prawnego związków wyznaniowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Mapa wyznaniowa II RP wg statusu prawnego związków wyznaniowych Wyróżnia się 4 rodzaje stanów prawnych, w jakich znajdowały się związki wyznaniowe: 1. Związki wyznaniowe uznane de jure (było ich 7): a) Kościół rzymskokatolicki, b) Żydowski Związek Religijny, c) Wschodni Kościół Staroobrzędowcy ni...

Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

Organizacja Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce Kościół posiada hierarchiczny ustrój kościelny. Kardynałowie - przysługuje im prawo wyboru biskupa rzymskiego. Papież zwołuje ich dla rozważenia poważnych spraw i powierza im różne kierownicze urzędy w strukturze Kościoła. Kolegium kardynałów składa...

Procedura rejestracji związku wyznaniowego w polskim prawie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 875

Procedura rejestracji związku wyznaniowego w polskim prawie Art. 31 ustawy z 17 maja 1989 roku z późniejszymi zmianami mówi, że prawo wniesienia wniosku do wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, dokonywanego przez ministra spaw wewnętrznych i administracji, przysługuje co najmn...

Religijność Polaków w świetle badań opinii publicznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 553

Religijność Polaków w świetle badań opinii publicznej Badanie przeprowadzone pod koniec lat 90-tych XX wieku (chyba 1997 rok, CBOS): 95% - Polacy uważają się za wierzących. 61% - wierzy w Boga i nie ma żadnych wątpliwości, że istnieje. 58% - bierze udział w praktykach religijnych raz w tygodniu ...

Tolerancja religijna według Jurgena Habermasa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 756

Tolerancja religijna według Jurgena Habermasa Habermas - to wielka osoba, która wyznacza pewne poziomy myślenia we współczesnej myśli społecznej; jest filozofem. Jego poglądy: Moja tolerancja przekazywana jest społeczeństwu. Społecz...

Charakterystyka wystroju kościoła w katolicyzmie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

Charakterystyka wystroju kościoła (jako budowli) w katolicyzmie Ołtarz - najważniejszy element (od VI - VII wieku pojawiły się ołtarze boczne). Prawie do końca pierwszego tysiąclecia kapłan stał za mensą (blatem) ołtarza i odprawiał mszę twarzą do wiernych. Świeczniki i krucyfiksy - od XIII wieku z...