Uniwersytet Warszawski - strona 155

Definicja motywacji - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 679

. Definicja motywacji: Termin „motywacja” pochodzi z łaciny, w której moveo znaczy wprawiać w ruch, popychać. System motywacyjny w procesie pracy definiujemy jako całość zabiegów kierownictwa w stosunku do załogi, które mają na celu wzbudzanie jej chęci sprawnego wykonania założonych zadań. Spraw...

Definicja zarządzania - Teoria systemów - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 609

Definicja zarządzania - zarządzanie jest to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania pracy członków organizacji oraz wykorzystywania wszelkich dostępnych zasobów organizacji do osiągnięcia jej celów. 2. Funkcje zarządzania: a) Planowanie - najpierw ustala się cele zasadnicze ...

Organizowanie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

(organizowanie): 1. Typy organizacji: a) Liniowa: Kierownicy, którzy sprawują władzę liniową to ci, którzy w organizacji ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za osiąganie jej celów. Władzę tę przedstawia normalna hierarchia służbowa, rozpoczynająca się od rady nadzorczej i sięgająca poprzez posz...

Planowanie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 714

(planowanie): 1. Etapy planowania: Pierwszy etap planowania: ustalenie celu lub zbioru celów - punktem wyjścia do planowania jest decyzja o tym, czego organizacja lub jej część chce czy potrzebuje. Bez jasnego określenia celów organizacje zanadto rozpraszają swoje zasoby. Identyfikacja priorytetów...

Bilans zysków i strat polityki wyznaniowej w II RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1029

. Bilans zysków i strat polityki wyznaniowej w II RP Zaobserwowano znikomą liczbę akcji unifikacyjnych. Spośród 42 związków wyznaniowych tylko 7 wyznań otrzymało przepisy regulujące na nowych zasadach ich położenie prawne. W tej grupie...

Charakterystyka świąt w prawosławiu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

. Charakterystyka świąt w prawosławiu W Kościele prawosławnym święta obchodzi się według kalendarza juliańskiego. Jest 12 głównych świąt (9 stałych, obchodzonych zawsze tego samego dnia oraz 3 ruchome, związane z cyklem paschalnym). Data juliańska/gregoriańska Wielkie nieruchome święta na cześć C...

Charakterystyka konkordatu z 1925 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1246

Charakterystyka konkordatu z 1925 roku 10 lutego 1925 roku w Watykanie podpisano konkordat. Ze strony polskiej pełnomocnik rządu - Stanisław Grabski i ambasador Władysław Skrzyński; ze Stolicy Apostolskiej zaś sekretarz stanu kardynał Pietro Gasparii. Konkordat wszedł w życie 2 sierpnia 1925 roku. ...

Charakterystyka terminu polityka wyznaniowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1050

Charakterystyka terminu polityka wyznaniowa Polityka wyznaniowa wynika z dwóch przesłanek: Prywatny wymiar religii (konieczność ochrony prawa do wolności sumienia, przekonań i uczuć religijnych, które stanowi jedno z praw człowieka) Publiczny wymiar religii (konieczność respektowania roli, jaką r...

Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w II RP

 • Uniwersytet Warszawski
 • Związki wyznaniowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Charakterystyka ustawodawstwa wyznaniowego w II RP Konstytucja z 17 marca 1921 roku: Jej przepisy są wynikiem kompromisu zawartego pomiędzy prawicowcami, którzy chcieli Kościołowi rzymskokatolickiemu nadać charakter kościoła panującego, a państwu dać charakter wyznaniowy i postulatami, by budować ...