Uniwersytet Warszawski - strona 154

Wzory systemu przekonań wg Satoriego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

Wzory systemu przekonań wg Satoriego i odpowiadające im typy decyzji politycznych Według Giovanniego Satoriego są 4 typy systemu przekonań : system nieugięty (przewaga elementów niewzruszono-silnych): jest to system przekonań niepodatnych na argumentację i dowodzenie. Jest silnie motywowany na zew...

Złudzenia posybilne i walentne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2947

Złudzenia posybilne i walentne. Prawdopodobieństwa Złudzenia: posybilne - są to złudzenia umysłu (błędne, iluzoryczne przekonania), są bardzo powszechne i trudne do wyeliminowania: to, co jest wartościowe, jest jednocześnie prawdopodobne - złudzenie to ma tendencję optymistyczną - ludzie podwyższaj...

Nauka a politologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie polityki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Nauka a politologia. Różne ujęcia polityki w politologii Politologia jest nauką teoretyczną, społeczną, empiryczną, stosowaną (marketing polityczny) i generalizującą. W naukach społecznych buduje się teorie społeczne, ale mają one zabarwienie ...

Typy analizy decyzyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie polityki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1722

Typy analizy decyzyjnej Podział analizy - związany jest z podziałem na analizę normatywną i opisową. Analiza normatywna - związana z analizą formalną, ma charakter ilościowy. Analiza opisowa - inaczej empiryczna; ma charakter jakościowy, opisowy, związana z dyscyplinami humanistycznymi. Podział P...

Typy decyzji politycznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teorie polityki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1582

Typy decyzji politycznych. Podstawowe i uzupełniające Na proces decyzyjny składa się: układ aksjologiczny - odpowiada na pytanie, jakimi celami dane podmioty się posługują i jak chcą je realizować. Układ ten generuje decyzje, gdzie główną funkcją jest system wartości decydenta - i to tworzy

Cykl racjonalnego działania (Le Chatelier)

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1575

Cykl racjonalnego działania (Le Chatelier): 1. Postawienie zadania (ma być jasno sprecyzowane); 2. Określenie środków i warunków niezbędnych do wykonania zadania; 3. Przygotowanie środków i warunków; 4. Realizacja i wykonanie; 5. Kontrola. Funkcje zarządzania: 1. Organizowanie 2. Planowanie ...

Kontrolowanie - Matryca BCG

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 700

Kontrolowanie: Kontrola: a) Kontrolować to, co jest trudne do skontrolowania; b) Zapobiegać (lepiej to robić, niż leczyć); c) Iluzja kontroli (kontrolować to, co jest potrzebne); d) Należy przestrzegać zasady Taguckiego (sygnały o prob...

Menedżeryzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 952

Menedżeryzm - techniki związane z zarządzaniem (partią polityczną, policją, organizacją, itp.). chodzi o to, żeby wykonywana praca była efektywna. Najważniejszy cel zarządzania - czynnik ludzki (odpowiedni ludzie na odpowiednich miejscach).

Planowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1008

Planowanie: Co jest potrzebne: a) Musi być diagnoza (jak przedstawiają się fakty); b) Prognoza (jak wyglądać będzie przyszłość); c) Strategia (powinna opiewać na kilkanaście lat). Cele planowania: 1. Realne, wiarygodne; 2. Całościowe (musi dotyczyć całego działu całej firmy); 3. Spójne (wspó...

Racjonalizacja struktur administracyjnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Racjonalizacja struktur administracyjnych: Zadanie - mechanizm ma zapewnić obywatelom coraz lepszy poziom życia i żeby to wszystko było względnie tanie. Organizacja władzy w Polsce: Ilu powinno być ministrów: w 1789 roku - 6 komisji; 1928 rok - 13 ministrów; 1955 rok - 38 ministrów; 1964 rok - 36...