Uniwersytet Warszawski - strona 153

Relacja preferencji i jej typy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Relacja preferencji i jej typy Preferencja - przedkładanie jednej rzeczy nad drugą w teorii decyzji. Istnienie preferencji - dokonywanie wyboru między różnymi wariantami. Warunki, aby zaistniała relacja preferencji: preferencje są przechodnie, jeśli wariant A jest preferowany nad B i jeśli warian...

Skutki i mechanizmy obronne przed frustracją

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3122

Skutki i mechanizmy obronne przed frustracją - omównienieSkutki frustracji: a) Agresja -każde przerwane działanie tworzy agresję - może być różnie ukierunkowane: ⇒ na przeszkody stojące na drodze do celu - jak są silne, to agresja rośnie jeszcze bard...

Systemy wartości decydenta politycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 560

Systemy wartości decydenta politycznego Występują 3 pary systemów wartości decydenta: wartości publiczne i wartości prywatne: wartości publiczne są związane z interesem oznaczającym dobro wspólne, które jest tworzone i używane przez wszystkich albo część społeczeństwa. Wartości prywatne są związ...

Tworzenie się politologii jako nauki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

Tworzenie się politologii jako nauki. Etapy i zakres Etapy: politologia była już w starożytności - nauka w ramach innych nauk społecznych (eklektyzm) zebranie nauki o polityce w całość (cheterogenizm) metapolityka -

Typologia doradców i ekspertów politycznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 392

Typologia doradców i ekspertów politycznych Typy doradców i ekspertów politycznych: badacze - nie dążą do realizacji własnych celów aksjolodzy - związek ekspertyzy z polityką, zaangażowani w politykę. Wyznają system wartości i mając to na względzie, pracują; wąscy specjaliści - pracę wykonują facho...

Typologia ośrodków decyzji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 742

Typologia ośrodków decyzji Ośrodki decyzji politycznych i ich typologia (koncepcje Pietrasia): poziom decyzyjny (narodowy - narodowe ośrodki decyzji - są tu narodowe ośrodki lokalne i narodowe ośrodki centralne; międzynarodowe ośrodki d...

Typy racjonalności w politologii i polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 70
Wyświetleń: 546

Typy racjonalności w politologii i polityce Racjonalność w politologii i w polityce: racjonalność instrumentalna - opiera się na środkach finansowych; pragmatyczna - decydent musie się liczyć z kosztami materialnymi; opierają się na tym, czy mają środki pozyskane zgodnie z literą prawa (układ ekono...

Wartości deklarowane a wartości rzeczywiste

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 798

Wartości deklarowane a wartości rzeczywiste System wartości rzeczywistych a system wartości deklarowanych („nie chcem, ale muszem”): Wałęsa nie chciał realizować pewnych wartości a musiał. Decydent naprawdę chce realizować wartości rzeczywiste; wartości deklarowanych nie chce realizować, ale je prz...

Wartości polityczne i ideologiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Wartości polityczne i ideologiczne Wartość polityczna - idee zjawisk posiadających znaczenie zaspokojenia potrzeb jednostki: wartości ideologiczne ⇒ charakter podstawowy - wartości naczelne, mające charakter celów ostatecznych, np. bezpieczeństwo państwa; ⇒ charakter trwały - weszła na stałe w skła...

Wpływ kryzysu na procesy decydowania politycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1351

Wpływ kryzysu na procesy decydowania politycznego Wpływ kryzysu na decydowanie polityczne - w okresie kryzysu wpływ emocji na treść podejmowanych decyzji jest bardzo duża. Reakcje na kryzys: tzw. podmiotowy zakres ośrodka decyzyjnego zmienia się w trakcie kryzysu. W okresie kryzysu ośrodki decyzyj...