Uniwersytet Warszawski - strona 152

Metody badawcze stosowane w politologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 98
Wyświetleń: 903

Metody badawcze stosowane w politologii Metody badań (metody badawcze) - zasady i sposoby systematycznych dociekań w celu poznania obiektywnej rzeczywistości. Metody badań są systemem reguł, wskazań, przepisów: a) opiera się na obiektywnych prawidłowościach; b) wyznaczana przez charakter badanego pr...

Nauka i jej funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Nauka i jej funkcje. Kryteria naukowości: Nauka - aktywność w poznawaniu świata, są tu pewne klasy zjawisk: czynności związane z poznawaniem wybranego fragmentu rzeczywistości (tworzenie nauki, proces badawczy) utrwalone wytwory czynności poznawczych - z reguły określone są w języku, są tam twierd...

Niedecyzje polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1883

Niedecyzje polityczne Niedecyzja polityczna - jest to zaniechanie decyzji politycznej (świadome) - to też jest decyzja polityczna (np. zaniechanie reform), która rodzi skutki polityczne. 6 typów niedecyzji politycznej: decyzja neglekcy...

Syndrom grupowego myślenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 693

Omów zagadnienie syndromu grupowego myślenia Najgorsza decyzja Kennedy'ego to lądowanie z Zatoce Świń. Janis sformułował tzw. syndrom grupowego myślenia - jest pytanie, kiedy następują błędy podejmowania decyzji w małych grupach...

Analiza decyzji politycznej: rakiety na Kubie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 560

Opisz i przeanalizuj decyzję polityczną - rakiety na Kubie Decyzje polityczne na podstawie decyzji Kennedy'ego - podjął on najlepszą i najgorszą decyzję, które opisywane są do dzisiaj i stanowią modelowe przykłady: Dobra decyzja (chodzi o rakiety na Kubie) - w 1968 roku był kryzys na Kubie - najwi...

Wewnętrzne i zewnętrzne czynniki biopolityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1652

Opisz wewnętrzne i zewnętrzne czynniki biopolityczne BIOPOLITYKA - nacisk na biologiczne cechy decydenta i związane z tym jego zachowanie, reakcje na emocje. Analizę biopolityczną prowadzi się na dwóch poziomach: ⇒ na poziomie ogólnym - osobowość, zachowanie polityka, ogólny obraz sytuacji; ⇒ na po...

Optymalizacja decyzji politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1743

Optymalizacja decyzji politycznej Optymalizacja działań - kiedy można mówić, że decyzja jest kompletna, jest bliska ideałowi? Profesor Lamentowicz wyróżnił 5 typów decyzji politycznych ze względu na optymalizację: decyzja zoptymalizowana całościowo - jakie kryteria są potrzebne, żeby mówić o takiej...

Osobowość polityczna - kryterium żądzy władzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 63
Wyświetleń: 896

Osobowość polityczna - kryterium żądzy władzy Kryterium żądzy władzy - związane jest z podziałem związanym z osobowością autorytarną i nieautorytarną. Są 2 koncepcje - Fromma i Adorno. Adorno po wojnie badał niemieckich zbrodniarzy wojennych, badał, jakie są ich cechy osobowości. Opisał je za pomoc...

Pięć ujęć racjonalności spotykanych w nauce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

Pięć ujęć racjonalności spotykanych w nauce naturalistyczny - wiedza naukowa może być rezultatem wyłącznego stosowania procedur racjonalnych; rozwój nauki to wynik systematycznego stosowania procedur. Naukowa metoda to logika rozwoju wiedzy. Logia rozwoju wiedzy jest niezmienna (nie ulega historycz...

Poziomy podmiotowości politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

Poziomy podmiotowości politycznej W zależności od sytuacji wyróżnia się podmioty: a) okazjonalny (podmiot polityki, który normalnie nie jest podmiotem polityki, np. sądy) b) trwały (podmiot polityki, który jest przez cały czas, np. sejm, ...