Uniwersytet Warszawski - strona 151

4 typy akceptacji decyzji politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

4 typy akceptacji decyzji politycznej: decyzja polityczna może uzyskać poparcie większości społeczeństwa, wszyscy są za, nikt przeciw, malkontenci to tylko wyjątki. Takie decyzje są głównie w czasie rewolucji lub wojny; decyzja polityczn...

Sytuacje decyzyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1134

Cztery podstawowe kryteria typizacji sytuacji decyzyjnej 4 podstawowe kryteria typizacji sytuacji decyzyjnej: świadomościowe sytuacje rzeczywiste - istniejące; sytuacje wyobrażone - nasz system wartości, postrzeganie (wiele nietrafnych decyzji ...

Cztery sposoby implementacji decyzji politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1498

Cztery sposoby implementacji decyzji politycznej. Dyrektywy wykonawcze 4 sposoby implementacji (wykonania) decyzji: implementacja twórcza - wciela się w życie treść i ducha decyzji, ewentualna niezgodność usuwa się zgodnie z duchem decy...

Fazy stresu, jego objawy i mechanizmy obronne przed stresem

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1127

Fazy stresu, jego objawy i mechanizmy obronne przed stresem Mamy 3 fazy stresu: Faza 1: jest to faza mobilizacji, stres ma dodatkowe znaczenie, bo mobilizuje jednostkę. Faza 2: faza rozstrojenia (nie jest długa) - następuje przeciągnięcie...

Formy logicznego myślenia i metody operacji myślowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 987

Formy logicznego myślenia i metody operacji myślowych Metody operacji myślowych: analiza - myślowy podział zjawisk i procesów politycznych na części pierwsze, potem badanie ich cech i związków i relacji między nimi; synteza - łączy badan...

Heurystyka reprezentatywności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 679

Heurystyka reprezentatywności, dostępności psychicznej i zjawisko myślenia wstecznego Heurystyka reprezentatywności - decydent bada, jaki jest stopień podobieństwa między przewidywanym zdarzeniem a populacją, z której pochodz...

Klasyfikacja nauk

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Klasyfikacja nauk: ze względu na przedmiot badań: a) przyrodnicze (przyroda ożywiona, nieożywiona + człowiek jako część przyrody); b) społeczne (badają działalność świadomą człowieka w interakcji z innymi, wytwory tej działalności - np. kulturę) - nauki humanistyczne 2. ze względu na metody uzasadni...

Klasyfikacja osobowości politycznej wg Birta i Margaret Hermann

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Klasyfikacja osobowości politycznej wg Birta i Margaret Hermann Klasyfikacja osobowości politycznej wg Birta i Hermann: Birt uchwycił dynamiki zmian zachowań, w szczególności polityków paranoicznych, wyróżnił dwie osie: 1. wewnętrzna (narcyzm); 2. zewnętrzna (agresja). Typy zachowań decyzyjnych - ...

Klasyfikacja osobowości politycznej wywodząca się od Hipokratesa i Bar...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

Klasyfikacja osobowości politycznej wywodząca się od Hipokratesa i Barbera Osobowość polityczna składa się z 2 części: pierwsza związana jest z temperamentem - cecha genetycznie uwarunkowana, z reguły się nie zmienia, narzuca nam działanie. Druga to wzory nabywane - zmniejszają się w trakcie rozwoj...

Koncepcja hierarchizacji celów i jej warunki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Koncepcja hierarchizacji celów i jej warunki Hierarchizacja celów kompletność - należy rozpatrywać wszystkie istotne aspekty decyzji, docierając do najniższego poziomu celów; operacyjność - cele powinny być zrozumiałe dla decydenta - jeśli mówi, że celem jest sprawiedliwość społeczna, to musi okre...