Uniwersytet Warszawski - strona 150

Teorie funkcjonalizmu odwołujące się do koncepcji organicyzmu społeczn...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Teorie funkcjonalizmu odwołujące się do koncepcji organicyzmu społecznego: A. Comte - socjologia powinna zajmować się społeczeństwem i je badać. Społeczeństwo jest systemem, w którym rządzą prawa inne niż te, które określają zachowania jednostki. Odwoływał się do metod biologii - kierowanie to

Transformacja w Polsce - 3 typy uogólnień

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Transformacja w Polsce - 3 typy uogólnień: 1. Megatendencje (opisują zmiany XX-wieczne, którym podlegała cywilizacja zachodnioeuropejska) - jest to stopniowe przechodzenie od kraju rolniczego, przez przemysłowo-rolniczy do przemysłowego. Występują uniwersalne megatendencje: rozwój nauki i technolog...

Władza organizacyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

Władz organizacyjna: Organizacja: To zbiorowość społeczna, która ma sztuczną i konwencjonalną genezę - została utworzona przez świadomą działalność ludzi w celu spełnienia określonych zadań. U podstaw organizacji istnieje funkcja, a ...

Weberowska definicja władzy i jej aspekty

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 35
Wyświetleń: 994

Weberowska definicja władzy i jej aspekty: Władza jest to element tworzący sferę polityki. Według Webera władza to podstawowa kategoria analityczna systemów społecznych. Jednostkowy charakter władzy to szansa realizacji przez jednostki lub grupy ich własnej roli w ramach wspólnego działania, nawet ...

Współczesne teorie funkcjonalizmu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1190

Współczesne teorie funkcjonalizmu: Ujęcie strukturalne (Parsons) - społeczeństwo to system, który jest tworzony przez interakcje jednostek, które są nieprzypadkowe, ale określone przez pewne standardy zachowań (całokształt tych zachowań tworzy strukturę społeczną). System oparty jest na pewnych wzo...

Wstęp do socjologii polityki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

1. Teoria a socjologia polityki: XIX wiek - część badaczy (Marks, Tocqueille) zaczęła uprawiać socjologię polityki. Duży rozwój w latach 30-tych XX wieku. Jest to alternatywa do wyjaśniania zjawisk w opozycji do teorii polityki. Większy nacisk położony jest na badanie struktury społeczeństwa (częst...

Założenia programowe kampanii wyborczej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Założenia programowe kampanii wyborczej: Nad założeniami pracuje sztab programowy. 1. Im większa grupa wyborców chce się przekonać do danego programu, tym niższy musi być poziom intelektualny przekazu. 2. Musi być związek między skutecznością a liczbą podejmowanych problemów - im mniej, tym lepie...

Zasoby finansowe kampanii wyborczej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 483

Zasoby finansowe kampanii wyborczej. Fundatorzy kampanii: 1. Aksjologiczni - popierają ze względu na prawicową lub lewicową orientację aksjologiczną. 2. Programowi - zainteresowani jednym bądź kilkoma problemami wyborczymi, które gotowe są wesprzeć osoby gwarantujące załatwienie jakiejś sprawy bą...

Osobowość polityczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1155

Osobowość polityczna - stan psychiczny decydenta i poziomu egotyzmu politycznego Kryterium osobowościowe - stan psychiczny decydenta: 1. osobowość paranoiczna: urojenia prześladowcze, urojenia wielkościowe, urojenia posłannicze, uroj...

Środki polityczne a fazy politycznego procesu decyzyjnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Teoria polityki
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1302

Środki polityczne a fazy politycznego procesu decyzyjnego Podział procesu decyzyjnego na fazy: 1 faza (artykulacja interesów podmiotów decyzji) - każdy z uwikłanych podmiotów w proces decyzyjny chce przedstawić swoje racje i chce zainteresować decydenta politycznego, żeby podjął decyzję i zaczął ją...