Uniwersytet Warszawski - strona 149

Procesualna definicja władzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

. Procesualna definicja władzy: Władza jest cechą relacji, a nie atrybutem osobowości. Jest to wpływ wywierany na partnerów we wzajemnej relacji. Wpływ może być urzeczywistniony przy zastosowaniu różnych strategii. Strategie wpływu: a) Perswazji b) Nakłaniania przez korzyści materialne c) Odwoł...

Procesy przedtransformacyjne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 476

Procesy przedtransformacyjne: W 1989 roku nastąpiła globalna fala demokratyzacji (wtedy doszło do licznych zmian). Wcześniej zaszły następujące zmiany: 1. Dezideologizacja komunizmu za Gierka - wzbudziła nastroje konsumpcyjne; 2. Wejście gospodarki w otwarty kryzys - inflacja, spadek produkcji, p...

Rola agend socjalizacyjnych w socjalizacji politycznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Rola agend socjalizacyjnych w socjalizacji politycznej: Agendy: Rodzina - to, co najmniej 2 generacje (dzieci + rodzice); nabywanie wzorów od rodziców przez dzieci zależy, czy rodzina jest otwarta czy zamknięta: rodzina otwarta - ...

Stratyfikacja społeczna przed i po 1989 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 490

Stratyfikacja społeczna przed i po 1989 roku: Stratyfikacja przed 1989 rokiem: 1. Realni właściciele PRL - elita PZPR i satelity, obecni w polityce i centralnej administracji. 2. Realni dysponenci państwowych środków pracy - dyrektorzy pań...

Syndrom umysłowości wg H.J. Eysenka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

Syndrom umysłowości wg H. J. Eysenka: Badania zachowań politycznych należy wiązać z wykształceniem pewnych postaw społeczno-politycznych wobec określonego zjawiska. Postawy te mają charakter wyuczony, są mentalnym nawykiem reagowania...

System wartości - teoria M. Rokeacha

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1498

System wartości - teoria M. Rokeacha: System wartości - system poglądów i przekonań, wchodzi i zakres struktur osobowości, które są opisywane w wymiarze centralność-peryferyjność przekonań. Poglądy centralne wiążą się z pierwotnymi nawykami, przekonaniami, nie podlegają modyfikacji, decydują o wyb...

Teoria elit G. Moski i V. Pareto

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 168
Wyświetleń: 854

Teoria elit G. Moski i V. Pareto: Koncepcja Moski: Teoria klasy rządzącej - każde społeczeństwo dzieli się na homogeniczną rządzącą mniejszość i heterogeniczną rządzoną większość. We wszystkich społeczeństwach są 2 klasy ludzi - rządzący i rzą...

Teoria konfliktu - podejście ewolucjonistyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 826

Teoria konfliktu - podejście ewolucjonistyczne: Występują 2 kierunki teoretyczne: a) ewolucjonizm (T. Malthaus, XIX w.) - mają pojawić się konflikty społeczne, których przyczyną będzie wzrost środków niezbędnych do egzystencji człowieka -...

Teoria wymiany społecznej - podejście behawioralne i strukturalne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1666

. Teoria wymiany społecznej - podejście behawioralne i strukturalne: Z ekonomii - jednostki ludzkie działają racjonalnie na rynku ekonomicznym, dążą do wymiany dóbr o tej samej lub zbliżonej wartości (jest to podstawa wymiany społecznej). Simmel - wszelkie kontakty społeczne toczą się na zasadzie ...