Uniwersytet Warszawski - strona 148

Dzisiejsze elity polityczne w Europie Wschodniej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

Dzisiejsze elity polityczne w Europie Wschodniej: Przejście z systemu totalitarnego do demokracji - w drodze porozumienia elit. Przekształcenia elit w państwie postkomunistycznym: 1. Wymiana elity rządzącej (całkowita zmiana składu) 2. Reprodukcja wewnątrzgeneracyjna prosta - żadne zmiany, elita ...

Funkcjonalna interpretacja teorii elit

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

Funkcjonalna interpretacja teorii elit: Jest to konsensus między zasadami elementarnymi a istnieniem elity. Etatyści - zwolennicy poglądu o niezbywalności elit i ich sprawczej roli. Manheim (typy elit): polityczne; organizatorskie; intelektualne; artystyczne; moralne; religijne. Kryteria dostępu d...

Koncepcja F. Fukuyamy (koniec historii) i S.P. Huntingtona (zderzenie ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1043

Koncepcja F. Fukuyamy - koniec historii i S. P. Huntingtona - zderzenie cywilizacji: W 1992 roku Fukuyama wydał książkę „Koniec historii” - napisał, że upadek ZSRR i upadek systemu sowieckiego to koniec historii. Wygrał system demokratyczny, nastąpi jego panowanie; śmierć systemów totalitarnych otw...

Koncepcja klasy politycznej Giddensa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Koncepcja klasy politycznej Giddensa: Występują 3 elementy struktury społecznej: 1. Elita 2. Struktura pośrednia: a) Warstwa rekrutacyjna b) Warstwa administracyjna 3. Non-elite (masy) Podział elit politycznych według kryterium funkcji w procesie decyzyjnym: 1. Artykulacyjne - określenie pot...

Konfliktowa interpretacja teorii elit

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

Konfliktowa interpretacja teorii elit: Opiera się na twierdzeniu o przeciwnych interesach elity i reszty społeczeństwa oraz niemożności kontrolowania elit przez masy. Konflikt występuje na płaszczyźnie materialnej i aksjologicznej. Weber - cechy, które konstytuują podziały społeczne, decydują, czy...

Marketing medialny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Marketing medialny: Marketing medialny najszybciej rozpowszechnił się w USA. Amerykanizacja procesów wyborczych polega na: a) uzyskaniu dominacji roli przez środki przekazu telewizyjnego, b) personalizacji polityki, c) większej roli wizerunków medialnych w stosunku do klasycznej prezentacji progra...

Modele socjalizacji politycznej R.D. Hessa i J.V. Torney

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1043

Modele socjalizacji politycznej R. D. Hessa i J. V. Torney: Naukowcy ci zbadali, od kiedy dzieci rozumieją, co to rząd, kto rządzi, itd. Model akumulacji - zakłada się, że realizacja ról politycznych wiąże się z wiedzą i aktywnośc...

Teoria czterech graczy i modernizacyjna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Omów teorię czterech graczy i modernizacyjną: Teorię 4 graczy stworzył E. Stepan. Jest to przejście z systemu niedemokratycznego do demokratycznego, ma charakter pokojowy i może zaistnieć, jeżeli: 1. W elicie władzy musi istnieć wyraźny podz...

Polaryzacja afektywna - teoria S. Tomkinsa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1617

Polaryzacja afektywna - teoria S. Tomkinsa: W każdym systemie można wyodrębnić biegunowo przeciwstawne kierunki myślenia o człowieku. W muzyce romantyzm kontra klasycyzm, w polityce - teoria konfliktowa i funkcjonalna. Ideologię można podzielić na lewicowe i prawicowe. Lewicowe - akceptacja człowi...

Preferencje polityczne - ujęcie E. Fromma

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 784

Preferencje polityczne - ujęcie E. Fromma: Fromm stworzył pojęcie charakteru wspólnotowego, wspólnoty charakterologicznej - społeczności otwartej na pewne koncepcje społeczno-polityczne. Ideologia nazistowska tak szybko zdobyła wpływy, bo wyszła naprzeciw potrzebom ludzi - niższą klasę średnią (urz...