Uniwersytet Warszawski - strona 147

Wprowadzenie do polityki gospodarczej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 434

Polityka gospodarcza - świadome oddziaływanie władz państwowych na gospodarkę narodową. Polityka - z nią związane są cele z zakresu polityki gospodarczej. Cele - tu ważny jest horyzont czasowy (jeżeli ekipa formułuje cele na swoją kadencję, nie jest to polityka długotrwała). Trudno jest prognozować...

Zadłużenie państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 686

Zadłużenie państwa wzrasta (obligacje państwowe). Przereagowanie - Balcerowicz od 1997 roku schładzał gospodarkę, co było złe. Efekty uboczne decyzji politycznych - nie wiadomo, co będzie się działo. Efekt domina - zakłady pracy połąc...

Teoria konfliktu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2121

Teoria konfliktu - podejście dialektyczne i funkcjonalne: Karol Marks: występuje teza - antyteza - synteza. Występuje konflikt te...

Biurokracja w ujęciu Maxa Webera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1064

Biurokracja w ujęciu Maxa Webera: Kwintesencją legalnego panowania jest zarządzanie zasobami ludzkimi i materialnymi przez organizację biurokratyczną. Biurokracja to termin istniejący od XVIII wieku; jest to forma ustrojowa oparta na pracy biur, których funkcjonariusze zamiast realizować interes p...

Definicja wizerunku kandydata i jego wymiary

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

Definicja wizerunku kandydata i jego wymiary: Ważne jest, by wizerunek odpowiadał cechom kandydata. Syndrom Ottingera - w kampanii telewizyjnej i bezpośredniej nie może być sprzeczności między rzeczywistymi cechami a wykreowanym dla potrzeb kampanii wizerunek. Szuka się kompromisu między rzeczywist...

Demokracja konsocjonalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1127

Demokracja konsocjonalna: Rządy wielkiej koalicji, przestrzeganie zasad: 1. zgodna większość co służy ochronie interesów mniejszości - kiedy większość godzi w interes mniejszości, to może zgłosić weto; 2.

Dogmatyczność umysłu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

Dogmatyczność umysłu - teoria E. Rokeacha: Dogmatyczność jest stopniowalną cechą umysłu. O jej nasileniu wnioskuje się na podstawie 3 wymiarów: 1. Relacji systemu poglądów uznawanych w stosunku do tych, których nie akceptuje - każdy człowiek ma pewne przekonania, które akceptuje jako prawdziwe w s...

Drugie społeczeństwo - antymonie społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Drugie społeczeństwo” - antymonie społeczne: Lata 80-te to zjawisko drugiego społeczeństwa w kulturze i gospodarce. Była to dobra szkoła ekonomicznej przedsiębiorczości, ale stabilizowała stary system i przedłużała jego życie. To ucieczka poza system w gospodarce i kulturze. M. Marody wyodrębniła 7...

Dysfunkcje strukturalne biurokracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia polityki
Pobrań: 49
Wyświetleń: 777

Dysfunkcje strukturalne biurokracji: Ujęcie Crosiera i Mertona - krytyka Webera. Biurokracja nie realizuje w pełni celów, do których została stworzona. Dysfunkcjonalność - niezdolność do ulepszania działalności na podstawie popełnionych błędów. Dy...