Uniwersytet Warszawski - strona 146

Prawo międzynarodowe publiczne - geneza i stan obecny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

(Prawo międzynarodowe publiczne - geneza i stan obecny): Prawo to jest silnie związane ze stosunkami międzynarodowymi. A dlaczego to prawo jest publiczne - bo jest społeczność międzynarodowa, jej elementy (6.ooo - z poprzedniego wykładu) - to publiczna, ono reguluje stosunki między jednostkami, org...

Przedawnienie w stosunkach międzynarodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

(przedawnienie w stosunkach międzynarodowych): Przedawnienie - jest to przypadek, gdy przeżyła się co do czasu jakaś norma lub gdy została zaniechana luba zastąpiona nową, np. układ z 23 lipca 1952 roku o EWWiS wygasa po 50 latach (liczy się od dnia wejścia w życie). Ratione temporis - klauzula ok...

Rosja w epoce postzimnowojennej. Problem niemiecki po II Wojnie Świato...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Rosja w epoce postzimnowojennej Kwiecień 1996 rok - ZBiR (Stowarzyszenie Suwerennych Republik) (23 maja 1997 roku podpisanie statutu organizacji) 8 grudnia 1991 roku - powstaje WNP (Białoruś, Rosja, Ukraina), dołączają Azerbejdżan, Armenia, Kazachstan, Kirgizja, Mołdawia, Tadżykistan, Turkmenistan...

Stosunki międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Stosunki międzynarodowe - ogół reakcji, czyli wzajemnych spotkań interakcji, zachodzących pomiędzy jednostkami w społeczności międzynarodowej, polegających na wymianie materii i idei w środowisku międzynarodowym: wymiana materii - rzeczy, towarów (sprzedaż, kupno); wymiana idei (filozofii, nauki, sz...

Terroryzm międzynarodowy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1267

(terroryzm międzynarodowy): Terroryzm w ideologicznej podstawie rozpoczął się w latach 60-tych. Bunt w 1968 roku młodzieży akademickiej w Europie (także Warszawa, Praga). Ideolodzy terroryzmu (Francja): Daniel Cohn-Bendit (czerwona linia) - cele grup terrorystycznych powinny być osiągnięte drogą ...

Terytorium państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

Terytorium może być lądowe, morskie, powietrzne. Przedmiot władzy państwowej: Dominium (integralność terytorialna): to nie kolonia, tu jest władza, posiadanie, bycie nad czymś, występuje własność. Integralność terytorialna jest przejawem zewnętrznym, całość, niepodzielność terytorialna. Przejawy o...

Transformacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

Transformacja spowodowała niesamowite rozwarstwienie majątkowe, np. Kulczyk kontra biedny. Około 500 tys. obywateli jest bezdomnych. Prognozy: Przewidywalność rozwoju sytuacji jest generalnie niewielka. Obecnie szacuje się, że do 2030 roku liczba ludności spadnie do około 30 mln, a struktura wiek...

Postulaty po 1976 r.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

Po 1976 roku nastąpił opór społeczny przeciw systemowi w Polsce. To był początek transformacji (zatrzymanej 13 grudnia 1981 roku). Postulaty: 1980 - 1981 Solidarność głosiła - podjąć realne działania wyprowadzające Polskę z kryzysu, zagwarantowania, zagwarantowanie wzrostu płac do wzrostu cen; rea...

Prywatyzacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

Prywatyzacja: Po 1990 roku duże przedsiębiorstwa państwowe w liczbie 6884 zostały sprywatyzowane. Dochody z tej operacji miały zlikwidować dziurę budżetową. Dochody z prywatyzacji: 1991 - 0,17 mld zł; 1992 - 0,49 mld zł; 1993 - 0,78 mld zł; 1994 - 1,6 mld zł; 1995 - 2,6 mld zł; 1996 - 3,7 mld zł; 1...

Strategia poprawy sytuacji w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

(strategia poprawy sytuacji w Polsce): Narodowcy - na problem społeczny nie należy patrzeć tylko przez pryzmat pieniędzy. Balcerowicz - Japonia jest synonimem sukcesu społecznego i gospodarczego. Da się wyodrębnić determinanty sukcesu, nici składające się na japoński splot: a) stabilność polityczn...