Uniwersytet Warszawski - strona 145

Konflikt bliskowschodni

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 105
Wyświetleń: 763

(konflikt bliskowschodni): W 1993 roku nastąpił przełom w stosunkach izraelsko - arabskich (porozumienie Rabin - Arafat). Ustalono, że może istnieć Autonomia Palestyńska, ale Palestyna ma wykreślić ze swojej konstytucji zapis mówiący...

Konflikty współczesnego świata w praktyce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 896

konflikty współczesnego świata w praktyce): W 1993 roku profesor prawa międzynarodowego wysunął koncepcję konfliktów cywilizacyjnych (clash of civilization). Wyodrębnił 8 kryteriów i 8 cywilizacji, a następnie podał wyniki. Kryteria (stosunek do…) Cywilizacje (wartości) Boga i człowiekazachodnia ...

Międzynarodowe obszary specjalne i o statusie szczególnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

(Międzynarodowe obszary specjalne i o statusie szczególnym): Obszary specjalne są potwierdzone odrębnymi umowami międzynarodowymi; obszary o statusie szczególnym nie muszą być potwierdzane w taki sposób. Obszary specjalne: rzeki, cieśniny, kanały. Rzeki: Graniczne - dwustronne i wielostronne. W...

Międzynarodowe prawo wojenne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 70
Wyświetleń: 798

międzynarodowe prawo wojenne): Zespoły norm regulujące prawo wojenne: Ius ad bellum (prawo do wojny) - do 1919 roku występowało prawo do wojny, lecz po 1919 roku zostało zakazane. Ius in bello (prawo w czasie wojny) - jest stosowane, jest to reguła reguł prowadzenia wojny, to mniejsze zło; wojny ...

Oblicza Bałkanów w latach 90-tych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

Oblicza Bałkanów w latach 90-tych 28 czerwca 1991 roku - UE wysyła misję dyplomatyczną do Słowenii i Chorwacji 1991 rok - kryzys uznaniowy (Zachód nie uznaje nowopowstałych państw na Bałkanach) 23 grudnia 1991 rok - Niemcy uznają Sło...

Organizacje międzynarodowe - podział

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

(organizacje międzynarodowe): Organizacja międzynarodowa - najwyższa forma współpracy między państwami lub innymi podmiotami członkowskimi na arenie międzynarodowej ograniczona merytorycznie i personalnie oraz zamknięta lub otwarta dla świata zewnętrznego. (ograniczenie personalne odnosi się do pań...

Polityka zagraniczna Polski po 1945 roku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 770

Polityka zagraniczna Polski po 1945 roku 21 marca 1990 roku - traktat o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a USA (Waszyngton). 28 lipca 1993 roku - konkordat ze Stolicą Apostolską (Warszawa) 26 kwietnia 1994 ...

Porozumienia rozbrojeniowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1148

(porozumienia rozbrojeniowe): Porozumienie rozbrojeniowe - odmiana układu międzynarodowego multilateralnego, dotyczący wyłącznie rozbrojenia i kwestii zbrojeń. Stypulacja - element porozumienia rozbrojeniowego, gdzie kraje godzą się na kontrolę stanu rozbrojenia (to występuje tylko w rozbrojeniach...

Pozostałe sądy międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

(pozostałe sądy międzynarodowe): Od 2003 roku zaczyna działać MTK, czyli Międzynarodowy Trybunał Karny (ICC - International Criminal Court). Jest to sąd, który powstał dość...

Prawa narodów i mniejszości narodowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

(prawa narodów i mniejszości narodowych): Naród - to takie grupy ludzi, które różnią się od innych grup ludzi narodowością. Narodowość - zespół cech charakterystycznych dla jednego narodu, który odróżnia jeden naród od drugiego. Cechy narodowości: Abstrakcyjne (psychologiczne) -