Uniwersytet Warszawski - strona 143

NIEMCY PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1225

NIEMCY PO I WOJNIE ŚWIATOWEJ: W Niemczech, przeciwko nowopowstałej władzy socjalistów Eberta zbuntowały się siły prawicowe oraz utworzona na przełomie 1918/1919 Komunistyczna Partia Niemiec (KPD). Ona, na początku stycznia 1919 roku wywołała w Berlinie powstanie zbrojne, stłumione przez korpusy och...

POWSTANIE III RZESZY

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 406
Wyświetleń: 2198

POWSTANIE III RZESZY: Hitler siedząc w więzieniu po nieudanym puczu monachijskim, napisał książkę „Mein Kampf”, w której znajdował się program, który mieli realizować narodowi socjaliści po dojściu do władzy.

PRZEBIEG GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ WOJENNYCH - I WOJNA ŚWIATOWA

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

PRZEBIEG GŁÓWNYCH DZIAŁAŃ WOJENNYCH: Plan Schlieffena - był to plan ułożony już w 1905 roku, na wypadek walk na 2 fronty: najpierw zaatakować z całych sił na Francję, łamiąc przy tym neutralność Belgii, po pokonaniu Francji w ciągu kilku tygodni, uderzyć na Rosję, aby ta nie zdążyła przeprowadzić m...

REWOLUCJA 1905 ROKU W ROSJI

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1309

REWOLUCJA 1905 ROKU W ROSJI: 1861 rok - uwłaszczenie chłopa w Rosji, dzięki czemu rozwinął się przemysł. Istniały różne nielegalne partie: od 1883 roku - „Wyzwolenie pracy” Jerzego Plechnowa (marksistowska); 1895 rok - „Związek walki o wyzwolenie klasy robotniczej” (marksistowska); 1898 rok - „Socj...

REWOLUCJA LUTOWA W ROSJI

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1001

REWOLUCJA LUTOWA W ROSJI: Po klęskach w 1916 roku w życiu gospodarczym Rosji zaczął pogłębiać się chaos. Padł transport, który nie był w stanie przemieszczać wielkich mas ludzi (wojskowych i uciekinierów z Królestwa i Litwy); węzły kolejowe blokowane były sprzętem i maszynami z ewakuowanych fabryk....

REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA W ROSJI

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 154
Wyświetleń: 973

REWOLUCJA PAŹDZIERNIKOWA W ROSJI: 24/25 października (6/7 listopada) 1917 roku w Piotrogrodzie wybuchło zbrojne powstanie. Jego ośrodkiem kierowniczym był mieszczący się w pałacu Smolnym Komitet Wojskowo-Rewolucyjny, na którego czele stał Wł...

REWOLUCJA W NIEMCZECH. ROZPAD AUSTRO-WĘGIER

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1372

REWOLUCJA W NIEMCZECH. ROZPAD AUSTRO-WĘGIER: W Niemczech coraz poważniejszy stawał się kryzys polityczny (od jesieni 1918 roku, pod wpływem pogarszających się warunków bytowych). Nastroje antywojenne i rewolucyjne objęły także armię. Momentem krytycznym stał się rozkaz dowództwa Kriegsmarine wysłan...

SPRAWA NIEMIEC PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

SPRAWA NIEMIEC PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ: Władzę w Niemczech przejęła Sojusznicza Rada Kontroli (zgodnie z postanowieniami 4 zwycięskich armii z 5 czerwca 1945 roku i uchwałami poczdamskimi z 30 sierpnia 1945 roku). Miała ona swoją siedzibę w amerykańskim sektorze Berlina. W jej skład wchodzili gubern...

SPRAWA POLSKA W WERSALU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1393

SPRAWA POLSKA W WERSALU: Delegacja polska składała się z następujących przedstawicieli: Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Władysław Grabski. Nasza sytuacja była niezwykle trudna, ...

STALINIZM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX wiek
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1764

STALINIZM: Jak doszło do powstania stalinizmu bezpośrednio - przejęcie władzy przez Stalina, po śmierci Lenina (21 stycznia 1924 roku). Stalinizm - od 1924 roku )po śmierci Kirowa - 1934 rok; po śmierci Lenina nie było jeszcze mowy o stalinizmie...