Uniwersytet Warszawski - strona 139

Rodzaje słowników - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Leksykografia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1001

LEKSYKOGRAFIA WYKŁAD 15.11 SŁOWNIKI ORTOGRAFICZNE Ilość słowników na półkach w księgarniach: ortograficzne- 46 wyrazów obcych- 14 synonimów i antonimów- 13 ogólne- 11 poprawnościowe- 6 frazeologiczne- 5 Ranga słowników ortograficznych: na...

Różnica między encykolepedią a słownikami

 • Uniwersytet Warszawski
 • Leksykografia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1141

Encyklopedia - dzieło dające zbiór wiedzy z różnych dziedzin (encyklopedia powszechna) w postaci zwięzłych artykułów informacyjnych (haseł), ułożonych zazwyczaj alfabetycznie. Istnieją też encyklopedie dotyczące wybranej dziedziny (encyklopedie specjalistyczne). Forma encyklopedii zależy często od...

Słowniki a norma językowa - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Leksykografia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 756

T: Słowniki a norma językowa. 06.12.12 Słowniki z natury normatywne np. ortograficzne I. Opinie polaków wobec języka Opinia o języku Polski jest trudny polski jest zagrożony z angielszczyzny zepsucie obyczajów Gdzie szukać wzorców języko...

Typologia słowników - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Leksykografia
Pobrań: 679
Wyświetleń: 1533

11-10-2012AD Typologia słowników: ze względu na liczbę języków jednojęzyczne, dwujęzyczne, wielojęzyczne, semidwujęzyczne ze względu na układ alfabetycznym, onomazjologiczny - punktem wyjściem jest treść nie norma językowa= tematyczny ze...

Wstęp do leksykografii - notatki z wykładu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Leksykografia
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1372

08-11-2012AD Składowe leksykografii: -pisanie i wydawanie słowników -refleksje nad słownikami (metaleksykografia) -Ogół słowników danego kraju, języka, okresu itp. Społeczna przestrzeń słownika; Autor wydawca | Słownik | | \ użytkownik językoznawca recenzent Metaleksykografia: -historia l...

Wycieczka po korpusach i słownikach elektronicznych - notatki z wykład...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Leksykografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

WYKŁAD 14 17.01.13 Zaliczenie-3 tury: 8:00; 8:30; 9:00. POPRAWA- DYŻUR Wycieczka po korpusach i słownikach elektronicznych. KJP PWN korpus.pwn.pl\ połowa lat 90 kilkadziesiąt do 100 mln słów do pracy nad innym słownikiem dobrego stylu bezpłatny -kilka mln słów/ płatny Struktura korpusu: w- ...

Opracowanie punktów - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Leksykografia
Pobrań: 182
Wyświetleń: 924

Leksykografia - sztuka układania słowników Meto leksykografia - (meto-nad) ściśle naukowa Podział na słowniki (w tym np. językowe) i encyklopedie (leksykony) Kryteria podziału słowników 1. liczba języków jednojęzyczne - jednostka, którą ...

Leksykologia i leksykografia - notatki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Leksykologia zewnętrzna
Pobrań: 560
Wyświetleń: 1715

LEKSYKOLOGIA I LEKSYKOGRAFIA Leksykografia (słowo, piszę) zajmuje się oprac. Słowników konwencjami (konwencja - sposób, norma), które są wynikiem umowy społecznej. Sytuuje się ją w lingwistyce stosowanej, w dziale językoznastwa. Metaleksykografia zajmuje się teorią i metodą leksykograii. Opis leksy...

Bibliografia w pracy naukowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o literaturze
Pobrań: 56
Wyświetleń: 651

15-10-2012 AD Bibliografia - zbiór lektur dotyczących naszej pracy (artykuły, książki, etc.) - na końcu wykaz, strona numerowana. Literatura/ bibliografia podmiotu - konkretny tekst, którym się zajmujemy (antologie, które nie są krytyczne) Lite...

Struktura pracy zaliczeniowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o literaturze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1099

08-10-2012AD Struktura pracy zaliczeniowej, rocznej, semestralnej, naukowej etc. Wybór tematu - konkretne zagadnienie, zawężony temat, coś co nas interesuje Wybór literatury - kto badał zagadnienie przed nami, co już było, kto i w jaki sposób zajmował się tym tematem, czy się zgadzamy z tymi bada...