Uniwersytet Warszawski - strona 137

Sylabiczny wiersz nieregularny. Formy czasu i przestrzeni w powieści

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1659

Sylabiczny wiersz nieregularny Nieregularny wiersz sylabiczny, nazywany także sylabicznym nieregularnym mieszanym pojawił się na przełomie XVII i XVIII wieku. Pojawił się po raz pierwszy w 1699 roku, dzięki Krzysztofowi Niemiryczowi w „Bajkach Ezopowych”. Jest on wariantem wiersza sylabicznego. Zac...

Rym. Gatunek literacki w świetle konkurencyjnych teorii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1379

RYM powtórzenie jednakowych lub podobnych układów brzmieniowych zajmujących ustaloną pozycję w obrębie wersu lub zdania. Komponenty rymowe - powtarzające się w rymie zespoły głoskowe Rym wykształcił się w łacińskiej poezji średniowiecznej. Wiersz polski od początku swojego istnienia był rymowany...

System wersyfikacyjny i format. Rodzaje literackie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2002

- We fragmencie wiersza podanym w trakcie egzaminu rozpoznaj system wersyfikacyjny i format (w naszym przypadku - opisz istniejące systemy wersyfikacyjne i formaty wiersza). - Kryteria podziału na rodzaje literackie, - źródła: * M. Dłuska,...

Podmiot dramatyczny. Systemy wiersza polskiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2184

Podmiot dramatyczny Podmiot dramatyczny to zdegradowany lub prymitywny narrator; jego wypowiedzi to didaskalia, w tym miejsca zdarzeń i imiona bohaterów. Porządkuje wypowiedzi przywołując imiona postaci w chwili ich wypowiadania się. Buduje akcję utworu poprzez wymianę zdań bohaterów. Stara się być...

Wyróżniki strukturalne regularnego wiersza sylabicznego. Przestrzeń w ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 287
Wyświetleń: 952

Wyróżniki strukturalne regularnego wiersza sylabicznego( na podstawie:Zarys teorii literatury, red. Głowiński M. i in., Warszawa 1975.) Wiersz sylabiczny, jako gatunek wiersza, zapoczątkował Jan Kochanowski. W odróżnieniu od wiersza średniowiecznego i wczesnorenesansowego odznacza się on: Ustaleni...

Księga Hioba (rozdz. 21-30) - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Tradycje antyczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2030

40. Księga Hioba (rozdz. 21- 30) Rozdział 21 - Hiob zwraca się do ludzi z prośbą o wysłuchanie tego, co ma do powiedzenia. Prosi, aby wysłuchali go do ostatniego słowa, potem mogą z niego szydzić. - Hiob mówi o wielkiej niesprawiedliwości jaka panuje na świecie. Zastanawia się dlaczego grzesznicy ...

Powieść auktorialna a powieść personalna.

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wiersz stychiczny
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2646

Powieść auktoralna a powieść personalna Franz Stanzel wyróżnia trzy typy sytuacji narracyjnych w powieści, czyli sposobu, w jaki fikcyjny świat zostaje przedstawiony czytelnikowi. Są to: Sytuacja narracji auktoralnej. Mamy z nią do czynienia, kiedy narrator jest wszechwiedzący, ma charakter osobow...