Uniwersytet Warszawski - strona 135

note /search

Metafora i metonimia. Fabuła i akcja w dramacie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1176

METAFORA I METONIMIA M e t a f o r a (przenośnia, translatio) - wyrażenie, w którego obrębie następuje zamierzona przemiana znaczeń składających się na nie słów. Nowe zamierzone znaczenie kształtuje się zawsze na fundamencie znaczeń dotychczasowych okoliczność użycia, np. niezwykłej referencji, a z...

Metafora i metonimia. Porządek fabuły a porządek narracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1358

METAFORA (z gr. metaphorà = przeniesienie) - wyrażenie będące niezwykłym użyciem lub połączeniem słów, które w nowych okolicznościach lub związkach zyskują nowe znaczenie, zwane metaforycznym. Powstaje ono zawsze na fundamencie znaczeń dotychczasowych jako ich przekształcenie, przeniesienie, rozszer...

Metafora i metonimia. Semantyka przestrzeniw utworze literackim

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 133
Wyświetleń: 721

Metafora w utworze literackim Współczesne rozumienie metafory czy lepiej doświadczenie zjawisk obejmowanych tym terminem, jest zapewne najbardziej złożone w całej historii przenośni i różnych form wiedzy o niej. Jest to przy tym w dużej mierze doświadczenie bogactwa graniczącego z chaosem. Badanie ...

Opowiadanie a nowela. Sylabizm - forma i funkcje w rozwoju historyczny...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 196
Wyświetleń: 973

Opowiadanie a nowela. Sylabizm: forma i funkcje w rozwoju historycznym (od średniowiecza do XX w.) Nowela Zwięzły utwór narracyjny pisany prozą. Ma wyraziście zarysowaną akcję i prostą, zazwyczaj jednowątkową fabułę. O zwięzłości decyduje skupienie się na krótkim, konkretnym odcinku czasowym i ogr...

Parafraza, parodia, pastisz, trawestacja. Opowiadanie a nowela

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4144

Pastisz - odmiana stylizacji: Pastisz nie reinterpretuje- nie przekształca tradycji ku której sięga, lecz jedynie ją przybliża i objaśnia (w przeciwieństwie do stylizacji właściwej). Pastisz posiada wszystkie cechy stylizacji właściwej oprócz: reinterpretacji przeszłości, ingerencji w te...

Paralelizm i jego typy. Postać literacka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1484

Paralelizm i jego typy. Słowo paralelizm pochodzi z greckiego paralellismus ( zestawienie, porównanie). Najkrócej mówiąc, jest to rodzaj powtórzenia, charakteryzujący się wprowadzeniem w ciąg elementów pod jakimś względem analogicznych, podobni...

Podział strukturalny tragedii wg Arystotelesa. Rytm i składnia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1211

I. Główny podział strukturalny tragedii dzieli się na partie dialogowe i chóralne. Partie dialogowe - Prologos - wstępnie zarysowuje sytuację dramatyczną, zawiera relację o faktach poprzedzających zawiązanie akcji, często ma charakter dialogu. - Epeisodia - obejmuje bezpośrednie wystąpienia postaci...

Postać w dramacie; Kryteria podziału na rodzaje literackie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1330

POSTAĆ W DRAMACIE W dramacie nie istnieje podmiot mówiący, dlatego światopoglądy autora wyrażają się w starciu postaw uczestniczących bohaterów. Typy bohaterów: 1. Rezoner-albo wcale nie uczestniczył w konflikcie dramatycznym, albo był z nim związany bardzo luźno; zazwyczaj jego wypowiedzi stanowiły...