Uniwersytet Warszawski - strona 134

note /search

Funkcje mowy w widowisku teatralnym. Wers - prozodia i grafika

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1540

Funkcje mowy w widowisku teatralnym Fenomenologiczna koncepcja teatru - Roman Ingardena i Deitricha Steinbecka. 1957 - O funkcjach mowy w widowisku teatralnym. Ingarden wyróżnia trzy zjawiska: tekst dramatyczny, sztukę teatralną i spektakl - nie tożsame ze sobą. wraca uwagę na intencjonalny cha...

Parodia i jej odmiany. Gatunki literackie wobec gatunków muzycznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2317

PARODIA `Zakres terminu`: w XX wiecznej literaturze `parodia` występuje w trzech zakresach znaczeniowych. 1. Tradycyjne znaczenie nazwy gatunkowej oznaczająca typ komicznego naśladowania danego wzorca literackiego (dzieła, stylu, gatunku), które d...

Gatunki literackie wtórnie naśladowcze. Kompozycja otwarta i zamknięta...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1190

Gatunki literackie wtórnie naśladowcze (np. szkic, obrazek, litania, hymn) Szkic - gatunek z pogranicza , jedna z odmian prozy XIX-wiecznej, sytuująca się między nowelą, opowiadaniem a powieścią, bliska opowieści. Od małych form prozatorskich różniła ją w miarę rozbudowana , choć zazwyczaj jednowąt...

Gatunki retoryczne. Fabuła -koncepcje dawniejsze i nowsze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1757

I GATUNKI RETORYCZNE APOLOGIA- termin ten oznacza w języku greckim mowę obrończą, obronę. Wywodzi się ze sztuki oratorskiej; to tekst poświęcony obronie jakiejś osoby, idei, sprawy lub dzieła. W sposób jawny tudzież ukryty wyraża pochwałę tej oso...

Ironia. Gawęda, nowela, opowiadanie, romans, saga

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1218

Typy ironii. Ironia: zachodzi w niej zjawisko swoistej podwójności sformułowania służą innej intencji, niż wydawałoby się z pozoru np. chwalenie jest pośrednią krytyką sprzeczność między znaczeniami słów a intencja zawartą w kontekście w wypowiedzi ironicznej słowa otrzymują inne niż zwykle zabar...

Informacja stematyzowana a informacja implikowana. Systemy wersyfikacy...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2940

Informacja stematyzowana a informacja implikowana. Systemy wersyfikacyjne w układzie historycznym i typologicznym.  A. Informacja stematyzowana a informacja implikowana    Informacja stematyzowana   · ujawnia się bezpośrednio   · może pochodzić zarówno z własnych wypowiedzi określonej postaci...

Różne gatunki dramatyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 112
Wyświetleń: 931

RÓŻNE GATUNKI DRAMATYCZNE Dramat liturgiczny - gatunek widowisk związanych z liturgią Kościoła katolickiego od X-XVI stulecia, ale nie należał do kanonicznej części nabożeństwa, tzn. że ich wykonywanie nie było obligatoryjne. Mimo to, jeżeli jakiś kościół zaczął wystawianie dramatów, zwykle kontynu...

Instrumentacja głoskowa, jej funkcje i odmiany. Porządek fabuły a porz...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1463

Instrumentacja głoskowa, jej funkcje i odmiany Instrumentacja głoskowa - to zamierzone uformowanie warstwy głoskowej wypowiedzi, mające na celu nadanie jej specjalnych walorów brzmieniowych i semantycznych. Polega na takim doborze i zestawieniu wyrazów na przestrzeni pewnego odcinka wypowiedzi, że ...