Uniwersytet Warszawski - strona 133

Antyteza, oksymoron, paradoks, postać literacka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3976

ANTYTEZA, OKSYMORON, PARADOKS ANTYTEZA - zderzenie dwóch przeciwstawnych cech, pojęć lub opinii. Antyteza ogół służy wyeksponowaniu niepowtarzalnych walorów danej postaci lub zjawiska. Bywa także zabiegiem stosowanym dla uatrakcyjnienia warstwy językowej tekstu. Występuje we wszystkich epokach liter...

Stylizacja, bajka ezopowa, bajka zwierzęca, bajka magiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1190

Odmiany stylizacji i ich historycznoliteracka aktywność. STYLIZACJA - ostentacyjne przekroczenie intersemiotycznej(międzysystemowej) granicy restrykcyjnej, tj. sięgnięcie po elementy i reguły konstrukcyjne na teren systeu „obcego”, przy wyekspo...

Bajka ezopowa, bajka zwierzęca, bajka magiczna, stylizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 539
Wyświetleń: 4963

Bajka ezopowa Bajki greckie, znane pod nazwą ezopowych, to krótkie, liczące kilka do kilkunastu wierszy, prozaiczne opowiadania, których bohaterami są przeważnie zwierzęta i ptaki. Za twórcę bajki podaje się niewolnika Ezopa (VI w. p.n.e.), pochodzącego z Azji Mniejszej, którego utwory pisane proz...

Definicje podstawowych terminów odnoszących się do starożytnej tragedi...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 140
Wyświetleń: 875

Chór - grupa osób recytująca lub śpiewająca; pieśni chóru oddzielają poszczególne akty i są komentarzami do wydarzeń. Deus ex machina - 1) nieoczekiwany wybawiciel. 2) urządzenie „mechane” stosowane w teatrze greckim do ukazywania bogów, ingerujących w przebieg akcji. Hamartia - wina tragiczna, wy...

Definicje podstawowych terminów odnoszących się do starożytnej tragedi...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1953

1. Definicje podstawowych terminów odnoszących się do starożytnej tragedii greckiej (chór, deus ex machina, hamartia, ironia tragiczna, katharsis, pathos, perypetia, rozpoznanie, tragedia). Chór - grupa osób wypowiadających się zbiorowo i równocześnie w mowie lub piśmie, często z towarzyszeniem ruc...

Epitet i jego typy. Postać literacka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 245
Wyświetleń: 6258

Epitet i jego typy. Epitet (gr. epithetos= dodatkowy) - wyraz będący określeniem rzeczownika, najczęściej przymiotnik, np. jasny dzień (e. przymiotnikowy), imiesłów, np. zachodzące słońce, opadłe...

Formy zwrotu do adresata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2541

Apel- (łac. appellare- mówić, wołać)- utwór, bądź jego fragment, w którym autor bezpośrednio zwraca się do konkretnego odbiorcy, grupy odbiorców lub całej publiczności czytelniczej celem przekonania ich do jakiejś racji społecznej, politycznej lub moralnej.