Uniwersytet Warszawski - strona 130

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Budżet Krajowej Sieci Obszarów wiejskich planowany jest na poziomie 55 mln euro i jest zapewniony w ramach Pomocy Technicznej PROW 2007-2013. Obejmuje on wydatki na funkcjonowanie struktury KSOW m. in. koszty organizacji oraz funkcjonowania jedno...

Międzynarodowy handel usługami - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 952

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: T.P.Hill: usługa jest to zmiana dotycząca osoby lub towaru należącego do określonego podmiotu gospodarczego, którą wywołuje działalność innego podmiotu, pod warunkiem wyrażenia na tę działalność zgody osoby lub podmiotu gospodarczego zainteresowan...

Wady przedsionkowo-komorowe mózgu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bohdan Wiącek
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 903

Wady przedsionkowo-komorowe w mózgu - są to abnormalne połączenia pomiędzy arteriami i żyłam w mózgu ludzkim - najczęściej widocznymi obajwami są bóle głowy (pulsujące), napady padaczkowe, zaburzenia widzenia, progresywne poczucie słabości i ...

Wady tętniczo-żylne mózgowia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bohdan Wiącek
 • Choroby ośrodkowego układu nerwowego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 889

Wady tętniczo-żylne mózgowia - są to abnormalne połączenia pomiędzy arteriami i żyłami w mózgu ludzkim - najczęściej widocznymi obajwami są bóle głowy (pulsujące), napady padaczkowe, zaburzenia widzenia, progresywne poczucie słabości i utrata...

Autyzm - omówienie - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Walter Hirsz
 • Integracja Sensoryczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 980

Notatka porusza między innymi zagadneinia takie jak: Autyzm – z gr. AUTOS = sam Termin wprowadzony przez E. Bleulera (1911) jako określenie jednego z osiowych objawów schizofrenii: zamknięcie we własnym świecie i problemy z logicznym myśleniem Pie...

Zespół Downa - omówienie w prezentacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Walter Hirsz
 • Integracja Sensoryczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 798

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Pierwsze opisy zespołu Downa pochodzą z poł. XIXw. W 1846r Édouard Séguin(zwany „apostołem idiotów”) podjął się terapii chłopca z zespołem Downa i jako pierwszy dokonał charakterystyki tego ...

Wstęp do prawoznawstwa - Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych 2011

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 651
Wyświetleń: 4802

Wstęp do prawoznawstwa Odpowiedzi do pytań egzaminacyjnych 2011 1. Pojęcie prawa w koncepcjach prawno-naturalnych, pozytywistycznych, psychologicznych i w realizmie prawniczym Koncepcja prawno-naturalna jest najstarszą historycznie koncepcją pojmowania prawa. Opiera się na tezie, że prawo natury j...

Polski Slownik Enzymow

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 812

POLITECHNIKA ŁÓDZKA Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności dr hab.inż. Tadeusz Trzmiel prof. PŁ, mgr inż. Marcin Płaczek Słownik oficjalnych nazw enzymów ŁÓDŹ 2007 Niniejszy słownik zawierający około 4000 nazw (stan na 05.2007) jest tłumaczeniem oficjalnych nazw enzymów z języka angielskiego ...

Technologia rozdzielania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

BioTools Technologia rozdzielania 91 BioTools Streszczenie aplikacji Aplikacja Produkt Strona Odwirowywanie Narzędzia maks. 12 próbek (probówki 0,2 do 2 ml), maks. 12.100 x g (13.400 1/min), bez schładzania Osobista wirówka MiniSpin® 97 maks. 12 próbek (probówki 0,2 do 2 ml probówki...

Geneza i rozwoj gospodarki rynkowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonomia menedżerska
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1449

GENEZA I ROZWÓJ GOSPODARKI RYNKOWEJ Dlaczego ludzie produkują i dzielą dobra? By zaspakajać swoje potrzeb. Produkujemy, bo chcemy konsumować W przeciwnym razie wszyscy zginiemy! W istocie problemy, jakich doświadczamy obecnie, są aktualne od zaledwie 10 tysięcy lat. Datują swój początek od rewolucji...