Uniwersytet Warszawski - strona 129

Państwo unitarne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

Państwo unitarne jednolitość terytorialno-polityczna wspólnoty wyznacza egzystowanie państwa unitarnego zwartość strukturalna, organizacyjna, terytorialna wspólnoty państwowej (brak znamiona znacznej samodzielności części elementów państ...

Ruch okrężny w gospodarce - rachunkowość społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W okresie po II wojnie światowej kraje rozwijające się miały zdecydowanie większe wskaźniki wzrostu PNB w ujęciu globalnym niż kraje wysoko rozwinięte, a mimo to ich PNB per capita wykazywał tendencję do spadku lub znikomego wzrostu- znacznie go...

Polityka fiskalna - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1498

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Dochody budżetowe: Składają się na nie: podatki, cła, dochody z prywatyzacji, akcyza, opłaty skarbowe, sądowe i notarialne, z...

Polityka monetarna - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1652

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Celem stawianym przed polityką monetarną jest kontrola podaży pieniądza na rynku krajowym w celu przeciwdziałania tendencjom inflacyjnym i deflacyjnym. Politykę monetarną prowadzi bank centralny kraju- w ramach banku- prezes lub grupa osób do tego...

Problem wyboru w ekonomii - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 560

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Koszty gospodarowania- Koszty prywatne i koszty społeczne. Koszty prywatne (ponoszone przez producenta czy konsumenta i uwzględnione w rachunku kosztów firmy, czy ponoszonych przez konsumenta). Koszty społeczne – koszty prywatne plus koszty związa...

Podstawowa analiza rynku - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 847

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Modele rynków- Rynek doskonałej konkurencji (rynek wolnokonkurencyjny). Rynek oligopolistyczny (rynek zdominowany przez kilku producentów). Rynek monopolistyczny (rynek kontrolowany przez jednego producenta).

Czy możliwy jest świat bez nędzy? - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marianna Knap
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Skrajna nędza – głodowanie, zagrożenie życia, niezdolność do pracy, niezdolność do zmiany sytuacji. Bieda i ubóstwo – niski poziom zaspokojenia potrzeb, niemożliwość wykorzystania potencjału ludzkiego, niewielki bądź zerowy stopień aktywności w ży...

Racjonalizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Justyna Białoń
 • Filozofia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 980

RACJONALIZM - pogląd odrzucający przyjmowanie na samą tylko wiarę religijnych , filozoficznych , społecznych i politycznych dogmatów , choć nie jest jednoznacznie ateistyczny , ani rewolucyjny społecznie. Racjonaliści przyjmują tylko te z pośród dogmatów, wierzeń i elementów wiedzy, które dają si...

Komitet Ekonomiczo-Społeczny- prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Przewodniczący jest wybierany na przemian spośród członków trzech Grup (art. 3 ust. 2 Regulaminu KES); Przewodniczący i wiceprzewodniczący nie mogą zostać ponownie wybrani na kolejną kadencję. Przez okres dwóch i pół roku następujących po wygaśnię...

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - prezentacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 707

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji powstała 1 marca 1993 roku, a swoją działalność rozpoczęła28 kwietnia. W latach 1993-2005 KRRiT składała się z 9 członków z różnyc...