Uniwersytet Warszawski - strona 123

System wyborczy w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krystyna Belka
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

SYSTEM WYBORCZY Brytyjska Izba Gmin i sposób wybierania posłów różnią się pod niektórymi względami od parlamentów i metod wyłaniania deputowanych w innych krajach Europy. Wynika to z historii: ustrój brytyjski kształtował się przez stulecia p...

Stany Zjednoczone w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskieg...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Damian Tomala
 • Bezpieczeństwo Europejskie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

XIV Stany Zjednoczone w procesie kształtowania bezpieczeństwa europejskiego 1. USA a instytucjonalizacja partnerstwa transatlantyckiego w ramach NATO 2. USA a instytucjonalny wymiar współpracy politycznej i gospodarczej z UE 3. Rola i znaczenie USA dla bezpieczeństwa europejskiego po 11.09.2001 K...

System polityczny - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bolesław Pawliczek
 • Systemy polityczne
Pobrań: 868
Wyświetleń: 1680

System polityczny    1.  Różne koncepcje definiowania systemu politycznego.  Termin  SYSTEM  POLITYCZNNY  upowszechniony  został  dopiero  w  ostatnich  dziesięcioleciach.  Wcześniej  dla  określenia  tego,  co  nazywamy  dzisiaj  systemem  politycznym,  używano  innych  określeń  takich  jak  rz...

Szwajcaria - system polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bolesław Pawliczek
 • Systemy polityczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1561

Parlament Zgromadzenie Federalne, czyli szwajcarski parlament, składa się z dwóch  izb: Rady Narodowej oraz Rady Kantonów, których kadencja trwa 4 lata. Rada Narodowa liczy 200 deputowanych. Są oni wybierani w obrębie kantonów proporcjonal...

Słówka - Unit 22 - ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 28
Wyświetleń: 875

word part of speech translation unit access v uzyskać dostęp 22 accumulation n nagromadzenie 22 adopt v przyjąć 22 affect v dotknąć, wpłynąć na 22 agreeable adj do przyjęcia 22 ailment n dolegliwość 22 air force n lotnictwo wojskowe 22 allocation n alokacja 22 apply to v stosować się do 22 argue ...

Zbiór słowek z ekonomii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

word part of speech translation acquire v wejść w posiadanie, nabyć assets n aktywa Automated Teller Machine n bankomat (AmE) bad debt n zły dług bonds n obligacja borrower n pożyczkobiorca cashpoint n bankomat (BrE) certificate n świadectwo checkbook n książeczka czekowa (AmE) checking account n...

Definicje z ekonomii w języku angielskim

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1729

•  account in a bank from which the customer can withdraw the money when he wants  CURRENT  ACCOUNT  •  bank account which pays interest but on which notice has to be given to withdraw the money  SAVING  ACCOUNT  •  machine which gives out cash when a special card is inserted and special instruct...

Inwestycje w języku angielskim

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1113

  capital  for  investment  which  may  easily  be  lost  in  risky  projects,  but  can  also  provide high returns  VENTURE CAPITAL     business  where  two  or  more  people  share  the  risks  and  profits  equally  PARTNERSHIP     fund  which  receives  contributions  from  employers  and  e...

Ekonomia - słówka po angielsku

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148

word part of speech translation unit achievement n osiągnięcie 1 all-embracing adj wszechogarniający 1 analysis n analiza 1 analytic adj analityczny 1 assertive adj asertywny 1 assertiveness n asertywność 1 assets n aktywa 1 bargaining power n pozycja przetargowa 1 bid for sth v starać się coś zd...

Ekonomia - słówka cz. II po angielsku

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 644

word part of speech translation unit alter v zmienić 9 anticipate v przewidzieć 9 avoidable adj do uniknięcia 9 backtrack v cofnąć się 9 batch n partia towaru 9 be in excess of sth przekraczać coś 9 breakage n uszkodzenie, stłuczenie 9 budget for v uwzględnić w budżecie 9 capability n zdolność, w...