Uniwersytet Warszawski - strona 122

koncepcja endo a aegzocentryzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albert Morawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1001

O dwóch typach altruizmu: koncepcja endo- vs egzocentryzmu Wykład VIII Trochę historii…….. Zespół Osobowości Instytutu Psychologii UW pod kier. prof. Janusza Reykowskiego/ potem Katedra Osobowości Owcześni członkowie: Maria Jarymowicz, Jerzy Karyłowski, Teresa Szustrowa, Zuzanna Smoleńska,

Orientacje prospołeczne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Albert Morawski
 • Różne oblicza Altruizmu
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1113

Orientacje prospołeczne a dostępność perspektywy innych Wykład IX Jawne i niejawne ustosunkowania wobec apelu o pomoc - kontekst teoretyczny Zróżnicowanie 2 typów orientacji prospołecznej: - endocentryzm regulacyjna rola Ja i związanych z nią standardów Ja; - egzocentryzm regulacyjna rola struk...

Emocje - definicja i podział

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Zofia Dyl
 • Psychologia
Pobrań: 1463
Wyświetleń: 8855

Emocje - obejmują stan umysłowego i fizjologicznego pobudzenia koncentrującego się na jakimś wydarzeniu ważnym dla danej jednostki. Pomagają nam skierować uwagę na istotne sytuacje i reagować na nie, przekazując innym ludziom nasze intencje.Cztery składniki emocji...

Choroby naczyniowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Stefania Chołuj
 • Choroby OUN
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1197

Choroby naczyniowe Tętniaki wewnątrzczaszkowe (często na tętnicy przedniej łączącej) Workowate uwypuklenie ściany tętnicy Powstają w wyniku Wrodzonych predyspozycji Czynniki środowiskowe Czynnik hemodynamiczny na istaniejące wrodzone zaburzenia budowy ścian naczyń (np. niedorozwój warstwy mi...

Choroby otępienne

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Stefania Chołuj
 • Choroby OUN
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1218

Choroby Otępienne Otępienie to nabyta,nieodwracalna,postępując a wczasie deterioracja w zakresie pamięci,procesów językowych,funkcji wzrokowo-przestrzenych,myślenia,osobowości i stanu emocjonalnego prowadząca do utraty smaodzielności i zalezności od opiekuna. Choroba Alzheimera Po 65 roku życia,...

Ustawa o pozyskiwaniu funduszy

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Edward Frank
 • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 763

Art. 1. 1. Ustawa określa zasady prowadzenia polityki rozwoju, podmioty prowadzące tę politykę oraz tryb współpracy między nimi. 2. Ustawy nie stosuje się do programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego, ...

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Edward Frank
 • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju polityka rozwoju → zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w  celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju → Rada Ministrów (KRAJ) |  Samorząd Województwa (REGION) | Samorząd Powiatowy i Gminy (LOKALNIE) polityk...

Belgia - omówienie historii i rządu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krystyna Belka
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 14
Wyświetleń: 931

Belgia informacje ogólne niepodległość od 4 października 1830 roku powierzchnia ok. 30,5 tys. km2 liczba ludności wynosi ok. 10,5 mln ludność Belgii składa się z dwóch grup etnicznych: Flamandowie (pochodzenia germańskiego) i Walonowie (pochodzenia romańskiego) państwo federacyjne; składa się...

Belgia - rys historyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krystyna Belka
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1407

35 co do wielkości państwo w Europie - jedno z najmniejszych, a przy tym bardzo zaludnione Krótki Rys historyczny Aby zrozumieć, w jaki sposób mógł zaistnieć tak przedziwny twór państwowy, trzeba cofnąć się aż do czasów starożytnych. Początkowo obszary dzisiejszej Belgii zamieszkiwały ludy celtyc...

Polityka w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Krystyna Belka
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1043

PARLAMENT Ogólne informacje: Z wyborów powszechnych pochodzi Izba gmin i to ona, jako właściwa reprezentacja narodu posiada więcej uprawnień (rola Izby Lordów jest ograniczona) Kadencja, ...