Uniwersytet Warszawski - strona 111

Żeromski Stefan - Syzyfowe prace

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 826

STEFAN ŻEROMSKI - SYZYFOWE PRACE Oprac.A. Hutnikiewicz, BN I/ 216 GENEZA, ŹRÓDŁA I REALIA POWIEŚCI - zagadka: brak śladów pracy na utworem w „Dziennikach” - autobiograficzność twórczości pisarza, silny związek z kręgiem przeżyć osobistych - teza że z myślą o powieści z lat szkolnych nosił się zap...

Żeromski Stefan - Wierna rzeka, Klechda domowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1400

STEFAN ŻEROMSKI - WIERNA RZEKA. KLECHDA DOMOWA Oprac. Z. J. Adamczyk, BNI/232 WPROWADZENIE: Uznając WR za klechdę domową pisarz podkreślał jej osobisty i niejako intymny rodowód, b...

Żeromski Stefan - Wybór opowiadań (1)

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 770

Stefan Żeromski „Wybór opowiadań”, oprac. Artur Hutnikiewicz - BN I/203 Pod pierzyną (Z dziennika) - Trzech młodzieńców wyjeżdża na urodziny niejakiej pani Heleny („istoty przeżytej, z wystygłym sercem”, jak mawiali beletryści, czy jak uważa narrator...

Żeromski Stefan - Wybór opowiadań

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

STEFAN ŻEROMSKI - WYBÓR OPOWIADAŃ WSTĘP ZARYS BIOGRAFII Ród Żeromskich sięga aż 1361 r. Stefan Ż. Pochodził ze średniej warstwy szlacheckiej. Wincenty Żeromski w 1859r. ożenił się z o 15 lat młodszą Józefą Katerlanką. Mieli 5 dzieci: 4 córki i syna Stefana. Stefan ur. Się w Strawczynie 14 paździe...

Berent Wacław - Ozimina

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1120

WACŁAW BERENT - OZIMINA BN I 213 oprac. Michał Głowiński 1. OD „FACHONKA” DO „ZMIERZCHU BOGÓW” Wacław BERENT (1873-1940) Nie był przedmiotem literackiej legendy, nauczycielem pragnącym pouczać społeczeństwo. Nie tworzył wzorów zachowań, poddawał je tylko literackiej analizie. Jedyna jego rola, t...

Berent Wacław - Próchno

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 644
Wyświetleń: 1330

WACŁAW BERENT - PRÓCHNO oprac. Jan Paszek O BIOGRAFII WACŁAWA BERENTA (1873-1940) Powieściopisarz, tłumacz, członek Polskiej Akademii Literatury, laureat nagród literackich. Studiował w Zurychu i w Monachium. Uzyskał doktorat w zakresie ichtiologii. Równolegle zajmował się filozofią i sztuką. Je...

Brzozowski - Młoda Polska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1085

S. Brzozowski: Eseje i studia o literaturze . T.: 1 - 2. BN. Oprac. H. Markiewicz. My młodzi - w tym eseju Brzozowski zarzuca poprzednikom przyziemność, obniżenie ideałów w życiu społecznym i indywidualnym. Apelem tym dowiódł, iż młodzi dążyli do prawdy i szczerości w życiu i w sztuce [kampania an...

Reymont "Chłopi"

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1750

W. S. REYMONT „CHŁOPI” GENEZA. Na powstanie chłopów wpłynęło kilka czynników: Proces unarodowienia chłopów polskich, rozpoczęty w II połowie XIX wieku. Chłop zaczyna być pełnoprawnym obywatelem, biorąc współodpowiedzialność za losy narodu. Poprzedzone to zostało dwoma tragicznymi wydarzeniami, kt...

Czechow Antoni

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 847

ANTONI CZECHOW - WYBOR DRAMATÓW Przeł. Natalia Gałczyńska, Jarosław Iwaszkiewicz Oprac. René Śliwowski ANTONI CZECHOW (1860-1904) Określany mianem „piewcy zmierzchu”, wyraziciela tendencji i nastrojów inteligencji rosyjskiej. Widziano w nim kronikarza epoki. Czechow oskarżał swoje czasy. Pochodz...

Głowiński Michał - Powieść młodopolska

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Iwona Buczak
 • Literatura współczesna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 1281

MICHAŁ GŁOWIŃSKI - POWIEŚĆ MŁODOPOLSKA prace o powieści młodopolskiej pisali Brzozowski, Irzykowski, Komornicka, Lach, Ortwin, Dąbrowski niemonograficzne założenia Głowińskiego przy tworzeniu tej książki stosuje poetykę historyczną I. Gatunek literacki i problemy poetyki historycznej gatunek to z...