Uniwersytet Warszawski - strona 103

Powstanie państwa w drodze podboju- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Powstanie państwa w drodze podboju Starożytność: pierwsze przesłanki doktryny podboju Kalikles i Trazymach: sprawiedliwe jest, aby jednostka silniejsza miała więcej niż słabsza, najlepszym państwem jest państwo, gdzie panuje przemoc i despotyzm...

Przymusowy charakter org. państwowej jedna z cech przymiotnych państwa...

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 182
Wyświetleń: 777

8. Przymusowy charakter org. państwowej jedna z cech przymiotnych państwa immanentna cecha państwa jako org. politycznej społeczeństwa potrzebna aby władza publiczna mogła spełniać przypisane jej zadania powoduje iż państwo może wymusić na obywatelu przewidziane

Reżymy totalitarne i autorytarne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 77
Wyświetleń: 518

28. Reżymy totalitarne i autorytarne Reżim autorytarny rządy jednostki/grupy osób oparte na CHARYŹMIE przywódcy (często związane z puchami wojskowymi) ideologia mniej ważna kariera - trzeba trzymać się „litery prawa” policyjne metody rządzenia, policja ma zapewnić bezpieczeństwo publiczne plura...

Reforma w dziejach państwa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 49
Wyświetleń: 413

Reforma w dziejach państwa Termin występuje w dwóch znaczeniach: legitymistyczne - przeobrażenie, które dokonuje się zgodnie z porządkiem prawnym, legalnie behawioralne - każda przemiana, która nie zmienia klasowego charakteru władzy państwowej Reforma - stopniowa zmiana istniejącej rzeczywistoś...

Pojęcie reformy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 35
Wyświetleń: 427

37. Pojęcie reformy Reforma - zmiana w życiu politycznym, gospodarczym, społecznym, kulturalnym ma wymiar ilościowy, nie wymaga użycia przemocy łagodny charakter, przebiega stopniowo i etapami, proces długotrwały ma miejsce w ramach tego samego typu państwa, ładu ustrojowego i porządku prawnego,...

Standardowe zagadnienia przedmiotu o polityce- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 77
Wyświetleń: 784

Standardowe zagadnienia przedmiotu o polityce Polityka była przedmiotem rozważań: teologicznych filozoficznych socjologicznych psychologicznych Politologia jest powiązana z tymi wszystkimi naukami. Nie ma wyraźnej granicy między tym gdzie...

Suwerenność- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

10. Suwerenny charakter ogr. państwowej suwerenność- jedna z cech przymiotnych państwa - nieodłączna cecha organizacji państwowej Suwerenność: - Zieliński - niezależność władzy państwowej od wszelkiej władzy w stosunkach z innymi państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz od wszelkiej władz...

Teorie i koncepcje władzy politycznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 63
Wyświetleń: 861

Teorie i koncepcje władzy politycznej Znaczenie substancjonalne - przedmiotowe władza jako przedmiot posiadania - „mam władzę”, „ktoś ma władzę” Znaczenie stosunków między ludźmi pewien sposób zachowania jednych osób w stosunku do drugich władza ujawnia się tutaj w postaci racjonalnej, w relacji ...

Terytorialny charakter organizacji państwowej - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 0
Wyświetleń: 287

9. Terytorialny charakter org. państwowej rozpatrywanie państwa przez pryzmat terytorium aby państwo istniało musi posiadać terytorium czyli obszaru lądowego i przestrzennego, na których rozciąga się zwierzchnictwo państwowe łac. terra- ziemia pojecie najpierw dotyczyło lądu, potem morza ( w XVII -...

Pojęcie transformacji - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Sulowski
 • Wstęp do nauk o państwie i polityce
Pobrań: 49
Wyświetleń: 427

38. Pojęcie transformacji Transformacja - pojecie nowe, związane z przeobrażeniami ustrojowo-politycznymi i społeczno- ekonomicznymi w państwach Europy Środkowej i Wschodniej (byłego ZSRR) ustrojowa - decyduje o charakterze państwa, głęboka reforma państwa, przebiega od rządów autorytarnych do demo...